Dental Tribune Poland

Społeczny i ekonomiczny wpływ zapalenia przyzębia

By EFP
July 02, 2021

BRUKSELA, Belgia: Biorąc pod uwagę częstość występowania i profilaktykę dot. zapalenia przyzębia, Europejska Federacja Periodontologii (EFP) uważa, że są nowe sposoby myślenia o zdrowiu dziąseł, aby zwiększyć świadomość i skuteczność działania. Niedawno EFP zleciła Economist Intelligence Unit, dostawcy usług prognozowania i doradztwa, przeprowadzenie analizy kosztów finansowych dot. Chorób przyzębia w sześciu krajach Europy Zachodniej. Raport jest skierowany do decydentów, a odkrycia podkreślają ekonomiczne i społeczne korzyści działania we wczesnym leczeniu chorób dziąseł.

Choroba przyzębia jest niezwykle powszechna na całym świecie, ale można ją również w dużej mierze zapobiegać. Nieleczona jest główną przyczyną utraty zębów i uważana jest za jedno z głównych zagrożeń dla zdrowia jamy ustnej. We Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, krajach oferujących jedne z najbardziej zaawansowanych usług publicznej opieki zdrowotnej, wydaje się, że postęp w zapobieganiu i leczeniu zapalenia przyzębia uległ stagnacji.

Baza dowodowa wskazuje, że zapalenie przyzębia ma związek z cukrzycą, chorobami układu krążenia i ponad 50 chorobami niezakaźnymi. Rozpoznawanie tych wzajemnych czynników ryzyka i dzielenie się wiedzą między stomatologią a obszarami zajmującymi się zdrowiem ogólnym są rzadkością w praktyce klinicznej. Podobnie jak w przypadku złego stanu zdrowia ogólnego, zły stan zdrowia jamy ustnej jest silnie powiązany z niższym statusem społeczno-ekonomicznym. W przeciwieństwie do dostępu do lekarza ogólnego, który w większości krajów Europy Zachodniej jest finansowany z budżetu, wiele osób unika wizyt stomatologicznych ze względu na koszty. Aby usprawnić wczesne wykrywanie i zapobieganie zapaleniu przyzębia, w raporcie sformułowano zalecenia w czterech kluczowych obszarach:

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie paradontozy jest opłacalne

Przede wszystkim rola opieki domowej pacjentów ma ogromne znaczenie w zapobieganiu zapaleniu dziąseł i przyzębia. Analiza ekonomiczna wykazała, że ​​zarówno wyeliminowanie zapalenia dziąseł (prekursor zapalenia przyzębia) przy użyciu domowych technik profilaktycznych (takich jak szczotkowanie zębów i szczotkowanie przestrzeni międzyzębowych), jak i zwiększenie wskaźnika diagnozy i leczenia zapalenia przyzębia do 90% przyniosło pozytywny zwrot z inwestycji we wszystkich sześciu krajach.

Podejmowanie wysiłków w celu wyeliminowania zapalenia dziąseł, a tym samym zapobieżenia progresji paradontozy, pozwoliłoby zaoszczędzić znaczne koszty (od 7,76 mld euro w Holandii do 35,83 mld euro we Włoszech oraz łącznie 100 mld euro we wszystkich sześciu krajach) w okresie dziesięciu lat. Zaniedbanie leczenia zapalenia dziąseł może znacznie zwiększyć koszty i skrócić lata zdrowego życia; dlatego nacisk na samoopiekę i profilaktykę ma kluczowe znaczenie zarówno z perspektywy indywidualnej, jak i społecznej.

Lepsza integracja systemów stomatologicznych i ogólnej opieki zdrowotnej

Wartość integracji tych systemów w praktyce wciąż się rozwija. Możliwość dzielenia się informacjami między różnymi dyscyplinami może zarówno poprawić opiekę nad pacjentem, ze względu na wspólne czynniki ryzyka wspólne dla niektórych schorzeń stomatologicznych i ogólnych, jak i znacząco przyczynić się do badań stomatologicznych i ogólnych. Integracja może również zachęcać do wspólnej odpowiedzialności w różnych dyscyplinach opieki zdrowotnej w celu zaspokojenia niezaspokojonych potrzeb w zakresie zdrowia jamy ustnej w wrażliwych i zmarginalizowanych społecznościach.

Synergia społecznych i indywidualnych kampanii zdrowia publicznego

Jedno bez drugiego pogłębiłoby nierówności w zakresie zdrowia jamy ustnej, co jest widoczne zarówno w krajach, jak i między nimi. Profilaktyka na poziomie społecznym ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania zapaleniu przyzębia, zwłaszcza że jest to choroba bardzo rozpowszechniona na obszarach ubogich. Poszczególne kampanie zdrowia publicznego muszą zwracać szczególną uwagę na mniej zamożne społeczności i uwzględniać profilaktykę i wczesną interwencję w środowiskach społeczności, takich jak szkoły (w celu zapobiegania próchnicy) i ośrodki zdrowia (w celu zapobiegania chorobom przyzębia).

Poprawa przystępności opieki stomatologicznej

Koszt dostępu do dentysty jest dla wielu przeszkodą we wczesnym rozpoczęciu leczenia. Ze względu na te koszty ludzie częściej odwiedzają dentystę, gdy coś jest nie tak, niż na wizyty kontrolne lub leczenie profilaktyczne, co jest niezbędne do uniknięcia zapalenia przyzębia. Chociaż opieka dentystyczna wydaje się być bezpłatna w krajach takich jak Wielka Brytania i Francja, procedury dentystyczne leczenia zapalenia przyzębia są objęte refundacją tylko częściowo, a pozostała część jest opłacana z własnej kieszeni. W krajach takich jak Hiszpania i Włochy większość, jeśli nie całość leczenia paradontozy jest opłacana z własnej kieszeni lub z prywatnego ubezpieczenia. W związku z tym leczenie chorób dziąseł w rodzinie o niskich dochodach jest bardzo utrudnione.

Uwaga redakcyjna: EFP podsumowało również wyniki na infografikach, które można obejrzeć tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International