Dental Tribune Poland

Oceniono stopień barwienia zębów przez wyroby tytoniowe

By Dental Tribune Poland
June 28, 2019

Naukowcy z British American Tobacco (BAT) porównali aerozol z produktów potencjalnie zmniejszonego ryzyka (RRP) z konwencjonalnymi papierosami. Powszechnie wiadomo, że w wyniku palenia tytoniowych wyrobów konwencjonalnych mogą powstawać plamy i przebarwienia na skórze i zębach. Jest to spowodowane obecnością smoły w dymie papierosowym.

W badaniu naukowcy z British American Tobacco poddali analizie aerozole z produktów RRP: referencyjny e-papieros, produkt do ogrzewania tytoniu (THP) oraz papieros konwencjonalny. 

Badania przeprowadzono na blokach szkliwa wyciętych z siekaczy bydlęcych. Aby naśladować warunki w jamie ustnej, bloki szkliwa najpierw inkubowano ze śliną, aby umożliwić tworzenie się płytki, która naturalnie tworzy się na zębach. Następnie oceniano zęby przed i po ekspozycji, stosując standardową technikę, jak w ocenie past do zębów lub środków do wybielania.

Wyniki badania pokazały, że ekspozycja aerozolu z produktów parowych i THP na szkliwo zębów nie powodowała barwienia. Wg British American Tobacco, stosowanie produktów THP może przynieść konsumentom korzyści kosmetyczne i społeczne. „Zalety związane z kwestiami społecznymi i higieną osobistą są naprawdę ważne dla użytkowników” – powiedziała dr Annette Dalrymple, która przedstawiła wyniki na Światowym Forum na temat Nikotyny, które odbyło się w Warszawie w dn. 13-15 czerwca br.

Badanie pt.: „Assessment of enamel discoloration in vitro following exposure to cigarette smoke and emissions from novel vapor and tobacco heating products” opublikowano w październiku 2018 r. na łamach American Journal of Dentistry.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International