Dental Tribune Poland
Prof. Megan Brickley. (Zdjęcie: McMaster University)

Pierwsze stałe zęby trzonowe są bazą danych zdrowia sprzed czasów porodowych

By Dental Tribune International
November 19, 2020

Zęby zapewniają stały biologiczny marker stresorów metabolicznych, które zakłócają ich mineralizację w macicy i we wczesnym dzieciństwie. Badanie przeprowadzone przez naukowców z McMaster University w Hamilton miało na celu ocenę, czy defekty mineralizacji zębiny mogą być spowodowane niedoborem witaminy D w krytycznych pierwszych 1 000 dniach życia. Odkryli oni, że pierwsze stałe zęby trzonowe danej osoby zawierają dożywotni zapis informacji zdrowotnych z okresu prenatalnego, przechowując istotne informacje, które mogą łączyć zdrowie matki ze zdrowiem dziecka.

Dentyna tworzy się w mikroskopijnych warstwach, a jej odpowiednie tworzenie zależy od obecności witaminy D. Ciemne smugi rozwijają się w zębinie w okresach, w których organizm jest pozbawiony substancji odżywczych, zwykle z powodu braku światła słonecznego. Przed tym badaniem zespół badawczy ustalił, że takie wady mikroskopowe pozostają na miejscu i można je później odczytać. Ponieważ zęby nie gniją tak szybko jak tkanka i kość, mogą przechowywać takie informacje przez setki lat po śmierci.

Prof. Megan Brickley, wyjaśniła, że ​​w połączeniu z innymi danymi wzorce w zębinie mogą stworzyć bogatą bazę wiedzy. Zapisane w nich informacje odzwierciedlają zdrowie matki podczas ciąży. Pierwsze trwałe zęby trzonowe zaczynają tworzyć się w macicy i zachowują zapis spożycia witaminy D z okresu ciąży matki. Ten zapis zapewnia krytyczne powiązanie międzypokoleniowe, które może dostarczyć cennych wskazówek łączących zdrowie matki z ostatecznym stanem zdrowia dziecka.

 

Scroll down
advertisement

„Byliśmy w stanie przedstawić naprawdę wyraźne dowody, że istnieje część pierwszego stałego zęba trzonowego, który rejestruje to, co wydarzyło się w życiu matki”, powiedziała Prof. Brickley.

Badacze zbadali nowoczesne i archeologiczne próbki zębów, w tym zęby pobrane z dwóch szkieletów z XIX-wiecznego Quebecu - jednego od 3-letniej dziewczynki, która przeżyła krzywicę jako małe dziecko, i jednej od młodego mężczyzny. Niezstąpiony trzonowiec dziewczynki pokazał, że jej matka cierpiała na niedobór witaminy D w czasie ciąży - co może wskazywać na przedwczesną śmierć dziecka. Trzonowiec młodego mężczyzny pokazał również, że jego matka cierpiała na niedobór witaminy D, co wskazuje na możliwość powiązania zdrowia jego matki z jego wczesną śmiercią.

W tym czasie, jak wyjaśniła Brickley, praktyki społeczne i warunki pogodowe oznaczały, że kobiety w ciąży miałyby bardzo mało ekspozycji na słońce. Dopiero później stało się jasne, jak potrzebne jest światło słoneczne lub zastępcze źródła witaminy D dla dobrego zdrowia.

Badanie zatytułowane „Używanie zębów jako narzędzi: badanie diady matki i niemowlęcia oraz hipoteza rozwojowa zdrowia i chorób przy użyciu niedoboru witaminy D” została opublikowana w American Journal of Physical Anthropology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International