Plany migracyjne studentów uczelni medycznych oraz ich faktyczna realizacja

Search Dental Tribune

Plany migracyjne studentów uczelni medycznych oraz ich faktyczna realizacja

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
fot.: Yerson Retamal (Pixabay)
Marzena Bojarczuk, DTI Polska

By Marzena Bojarczuk, DTI Polska

czw. 3 listopada 2022

save

Co 10. badany ocenia prawdopodobieństwo emigracji jako bardzo wysokie, a zdecydowana większość respondentów rozważa wyjazd po zakończeniu stażu lekarskiego lub nawet po uzyskaniu specjalizacji. Wśród czynników wypychających przyszłych lekarzy z Polski najistotniejsze okazały się: sytuacja społeczno-polityczna w Polsce, czas pracy, warunki pracy, organizacja opieki zdrowotnej i wysokość wynagrodzenia.

Raport został przygotowany w ramach projektu kierowanego przez Macieja Duszczyka pt.: „Plany migracyjne studentów uczelni medycznych oraz ich faktyczna realizacja. Czy naprawdę wyjadą?”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autorami badania są: Sara Bojarczuk,
Maciej Duszczyk, Kamil Matuszczyk Dominika Pszczółkowska-Mościcka

Badanie zostało zrealizowane na 4 uniwersytetach medycznych (Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny) wśród studentów (polskich i cudzoziemskich) 6. roku kierunku lekarskiego.

Studenci i studentki 6. roku kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego źle lub bardzo źle oceniają jakość publicznej opieki zdrowotnej w Polsce z punktu widzenia pracownika, a jeszcze gorzej – z punktu widzenia pacjenta. Co 10. respondent ocenia prawdopodobieństwo emigracji jako bardzo wysokie (9 lub 10 w skali od 0 do 10). Jednocześnie podobny odsetek respondentów zdecydowanie nie planuje wyjazdu. Oznacza to, że większość studentów 6. roku kierunku lekarskiego rozważa emigracje, ale plany te nie zostały jeszcze skonkretyzowane. Studentki i studenci z Warszawy i Krakowa z większym prawdopodobieństwem niż ich koledzy i koleżanki z Białegostoku i Gdańska oceniają perspektywę swojego wyjazdu do pracy za granicę. Zdecydowana większość respondentów rozważa wyjazd po zakończeniu stażu lekarskiego lub nawet po uzyskaniu specjalizacji. Wśród czynników wypychających przyszłych lekarzy z Polski najistotniejsze okazały się: sytuacja społeczno-polityczna w Polsce, czas pracy, warunki pracy, organizacja opieki zdrowotnej, wysokość wynagrodzenia. Ich kolejność była różna wśród studentów z różnych miast.

W czasie planowania wyjazdu większość respondentów planuje skorzystać z oferty firm pośredniczących, szczególnie w zakresie doradztwa prawnego i aklimatyzacji po przyjeździe do państwa docelowego. Krajem planowanej emigracji są najczęściej Niemcy, Wielka Brytania lub jedno z państw skandynawskich. Zdaniem 61% studentów doświadczenie pandemii covid-19 zwiększyło lub bardzo zwiększyło prawdopodobieństwo emigracji polskich studentów medycyny. Bardzo poważnym problemem dla respondentów była negatywna atmosfera wokół lekarzy i służby zdrowia. Studenci szczególnie zdecydowanie podpisywali się pod stwierdzeniem, że „’hejt’ w stosunku do lekarzy w Polsce znacząco zwiększa ich chęć do emigracji”. Całkowicie zgodziło się lub zgodziło się z takim stwierdzeniem 190 z 205 uczestników ankiety. Studenci okazali się zdecydowanymi zwolennikami obowiązkowych szczepień przeciwko covid-19 zarówno dla lekarzy (88 %), jak i dla ogółu społeczeństwa (75 %)

Udział w badaniu wzięło łącznie 205 studentów oraz 37 studentów cudzoziemskich. Ankieta została zakończona 28 lutego, czyli wcześniej niż planowano. Decyzja ta została podjęta w celu uniknięcia uzyskania odpowiedzi, na które wpływ miałaby agresja Rosji na Ukrainę.

na podst.: materiały OBM UW.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement