Dental Tribune Poland

Pojedynczy implant w strefie estetycznej – szkolenie dr. Stavrosa Pelekanosa

April 25, 2019

W dn. 29-30 listopada na specjalne zaproszenie warszawskiego Centrum Szkoleniowego Dental Skills Institute przyleci do Polski światowej sławy specjalista, dr Stavros Pelekanos. Temat 2-dniowego szkolenia to: „Pojedynczy implant w strefie estetycznej. Aspekty chirurgiczne i protetyczne”. Doświadczenie kliniczne prowadzącego stanowić będzie doskonałe pole do dyskusji na temat nowego podejścia do implantacji w strefie estetycznej.

Pojedyncze uzupełnienia na implantach w strefie estetycznej stanowią często spore wyzwanie z uwagi na problemy z ukształtowaniem tkanek miękkich wokół implantów, które powinny przypominać te w obrębie zębów naturalnych. Na przestrzeni ostatnich lat zastosowanie implantów w celu poprawy estetycznych oraz funkcjonalnych wymagań uzębienia istotnie wzrasta. Na ostateczny efekt estetyczny wpływa w ogromnym stopniu umiejętne zarządzanie tkankami miękkimi i twardymi.  

Sukces w leczeniu implantologicznym ma ogromny wpływ, a nawet decyduje o planowaniu dalszego leczenia protetycznego. Implanty są coraz częściej stosowane do zastąpienia zębów o wątpliwej prognozie, jednakże umieszczenie implantu w strefie estetycznej często jest wyzwaniem niosącym ze sobą ryzyko z powodu obecności wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt. 

Z pomocą lekarzom stomatologom, którzy w swej praktyce mają do czynienia z implantacją w strefie estetycznej i chcą udoskonalić swój warsztat, przychodzi warszawskie centrum szkoleniowe Dental Skills Institue, które do bogatego portfolia szkoleniowego wprowadziło zupełnie nowy kurs: „Pojedynczy implant w strefie estetycznej. Aspekty chirurgiczne i protetyczne”. Prowadzący szkolenie dr Stavros Pelekanos jest wykładowcą na Oddziale Protetyki Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Atenach w Grecji i specjalizuje się w protetyce, implantologii i stomatologii estetycznej.

Celem szkolenia jest przeanalizowanie i kategoryzacja różnych sposobów leczenia, z naciskiem na metodologię i postępowanie kliniczne w przypadkach wprowadzania implantów w strefie estetycznej oraz przekazanie wskazówek pozwalających na osiągnięcie optymalnych rezultatów w zakresie estetyki. W oparciu o przypadki kliniczne przedyskutowane zostaną również nowe podejścia do leczenia.

W pierwszej kolejności, dr Pelekanos przedstawia uczestnikom szkolenia założenia rożnych strategii leczniczych i różnice między nimi (natychmiastowe vs odroczone wprowadzanie implantu, natychmiastowe vs odroczone obciążanie implantu).

Spośród najważniejszych procedur chirurgicznych dotyczących tkanek miękkich, prowadzący omówi: wolny przeszczep dziąsłowy, przeszczep tkanki podnabłonkowej, tkanki łącznej i/lub ich kombinacje, jak również przeszczepy bezkomórkowej macierzy kolagenowej przed lub podczas wprowadzania implantu.

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się rozpoznawać i dobierać właściwe rozwiązanie protetyczne (personalizowane vs prefabrykowane łączniki, odbudowy przykręcane vs cementowane). Zdania, jeśli chodzi o wybór rozwiązań protetycznych są podzielone, dlatego umiejętność dopasowania ich do różnych przypadków będzie niewątpliwym atutem. Wielu lekarzy uważa, ze konstrukcje przykręcane, w przypadku uszkodzeń, można łatwo naprawić, dzięki łatwemu dostępowi do śruby i dlatego wybierają najczęściej takie rozwiązanie dla pacjenta. Minusem tych prac mogą być częstsze niż w wypadku cementowanych pęknięcia. Z kolei wśród zalet prac tych ostatnich często wymienia się m.in. lepsze przyleganie, prostszą technikę wykonawstwa laboratoryjnego, mocniejsze i stabilniejsze połączenie między implantem a odbudowa protetyczną. Jednakże większe ryzyko periimplantitis zdarza się właśnie w wypadku prac cementowanych, jeśli oczywiście, nie są one wykonane z odpowiednią starannością, a w kieszonce dziąsłowej wokół implantu pozostanie nadmiar cementu. 

Uzyskanie długoterminowo stabilnych efektów odbudowy wspartej na implantach w strefie estetycznej wymaga zastosowania wymagających procedur chirurgicznych i protetycznych. Czynniki anatomiczne, takie jak cienka blaszka policzkowa kości wyrostka zębodołowego, cienka warstwa tkanek miękkich oraz wydłużona girlanda dziąsłowa mogą utrudnić podejmowanie decyzji i przebieg leczenia.

Prowadzący szkolenie udowadnia, że prawidłowy sposób pracy klinicznej, przestrzeganie kolejności etapów postępowania i prawidłowe procedury mają podstawowe znaczenie dla ostatecznego sukcesu pracy implantoprotetycznej. W większości przypadków odbudów w strefie estetycznej, poprawa stanu tkanek miękkich i/lub twardych jest niezbędna dla uzyskania właściwej i oczekiwanej przez pacjenta estetyki oraz naturalnego wyglądu korony wspartej na implancie.

Więcej informacji: www.dsi-edu.com

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International