Dental Tribune Poland

Powstał prototyp interaktywnego urządzenia, które można nosić w ustach

By Dental Tribune Polska
May 02, 2019

Naukowcy z Nowej Zelandii opracowali ChewIt – nowe, konfigurowalne przez użytkownika urządzenie interfejsowe noszone w ustach. Prototyp, który nie jest większy niż kawałek gumy do żucia, może wkrótce umożliwić ludziom odbieranie telefonów poprzez gryzienie miękkiej osłonki ChewIt.

Projekt badawczy, w którym opracowano ChewIt poprowadziła dr Suranga Nanayakkara, prof. nadzw. w Auckland Bioengineering Institute, który w ostatnich latach pojawił się na czołówkach gazet z innym prototypowym urządzeniem – FingerReader. Nosząc je na palcu, użytkownik wskazuje na zapisane słowa (np. na grzbiecie książki lub w menu restauracji), które są „czytane” i przetwarzane na głos.

Wykonana na zamówienie elastyczna płytka drukowana małego ChewIt jest w pełni zamknięta, dzięki czemu użytkownicy mogą ją włożyć do ust. Umożliwia dyskretną i bezdotykową interakcję z telefonem, komputerem i smartwatchem, a także innymi urządzeniami, nawet podczas jazdy na rowerze. Użytkownik może jej użyć do anulowania połączenia telefonicznego lub nawet do sterowania wózkiem inwalidzkim. Podczas testu pilotażowego użytkownicy trzymali urządzenie w ustach przez 30 min i nie zgłaszali dyskomfortu.

W swoich badaniach Nanayakkara pragnie zająć się tym, co – jak mówi – jest niedopasowaniem między tym, co technologia ma do zaoferowania a wrodzonym ludzkim zachowaniem. Dzięki temu, badania koncentrują się na rozwijaniu technologii, które lepiej reagują na wrodzone zachowania ludzkie niż zmuszają ludzi do dostosowania się do wymagań technologii. „Chcemy projektować i rozwijać systemy, które potrafią lepiej zrozumieć użytkownika, a nie mówić technologiom, co robić za każdym razem – technologiom, które mogą nas rozumieć znacznie lepiej niż możemy to sobie obecnie wyobrazić” – mówi Nanayakkara.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International