Dental Tribune Poland

„Primo non nocere – czyli stomatologia minimalnie inwazyjna”

By Dental Tribune Polska
March 17, 2010

IX Międzynarodowa Konferencja „DENTAL SPAGHETTI” KRAKDENT 2010 W dniu 6. marca br. w Auditorium Maximum UJ w Krakowie odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja „DENTAL SPAGHETTI” KRAKDENT 2010. Organizatorem Konferencji były Targi w Krakowie Sp. z o.o. razem z komitetem organizacyjnym w składzie: prof. dr hab. Jerzy Krupiński, dr n. med. Maciej Żarow i tech. dent. Kamilla Siekierski. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się prof. Elio Berutti, prof. Lorenzo Breschi, prof. Camillo D’Arcangelo oraz dr Vincenzo Lamoregese. Wszyscy wykładowcy byli zaproszeni na „Dental Spaghetti” po raz pierwszy. W komitecie naukowym, podobnie jak w latach ubiegłych zasiedli: dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska, prof. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski, dr Pál Gerlóczy oraz dr Marco Nicastro.  

Tegoroczna Konferencja doskonale wpisała się w potrzeby współczesnego lekarza dentysty. W czasach, gdy tak dużo mówi się o implantach, przeszczepach kostnych i innych skomplikowanych procedurach chirurgicznych, często zapomina się o tym, czym na co dzień zajmuje się dentysta: leczy i ratuje zęby. Dlatego też szeroko pojęta stomatologia odtwórcza była tematem przewodnim wszystkich wykładów tegorocznego „Dental Spaghetti”. Wspólną filozofią prezentowaną przez wykładowców była starożytna myśl: Primo non nocere oraz nowoczesna idea stomatologii minimalnie inwazyjnej. Dużo czasu poświęcono na omawianie sposobów doskonalenia umiejętności w endodoncji, adhezji i rekonstrukcjach estetycznych.

Po oficjalnym otwarciu konferencji, wystąpił prof. Elio Berutti, który zaprezentował wykład p.t.: „Endodoncja minimalnie inwazyjna – nowe technologie ultradźwiękowe w niechirurgicznym leczeniu endodontycznym”.
Wykład miał na celu przekazanie praktykom takich wskazówek klinicznych, aby mogli oni wybrać najbardziej odpowiedni system rotacyjnych instrumentów NiTi oraz odpowiednią sekwencję pracy w zależności od różnej anatomii kanałów korzeniowych z zachowaniem nadrzędnej reguły: leczenie musi być minimalnie inwazyjne.
Profesor Berett podkreśli też, że sukces kliniczny nie zależy jedynie od zrozumienia, jak działają nowe instrumenty i wprowadzenia ich do praktyki,. Również umiejętność zmierzenia długości kanału korzeniowego i zastosowania 3-4 instrumentów niklowo-tytanowych przy zachowaniu odpowiedniej prędkości i momentu obrotowego nie wystarczy, aby leczyć różne przypadki endodontyczne. Istotę stanowi właściwy plan leczenia. Lekarz specjalista w dziedzinie endodoncji powinien dobrze rozumieć anatomię systemu kanałowego i umieć wybrać właściwe instrumenty NiTi, a także odpowiednią sekwencję pracy tymi instrumentami. Endodontą zawsze musi kierować cel, aby opracowywać kanał w zgodzie z jego właściwą anatomią, a nade wszystko z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych.

Jako drugi wystąpił prof. Lorenzo Breschi z prezentacją p.t.: „Jak wygląda łączenie adhezyjne po latach? – właściwe zastosowanie systemów łączących do zębiny”. Celem wykładu było krytyczne spojrzenie na najnowsze postępy w dziedzinie materiałów adhezyjnych oraz materiałów kompozytowych poprzez analizę charakterystyki fizycznej i chemicznej wszystkich dostępnych na rynku systemów wiążących do zębiny. Analiza została przeprowadzona pod kątem klinicystów, tak aby mogli oni uzyskać w praktyce maksymalną jakość, trwałość oraz uniknąć pozabiegowej nadwrażliwości dzięki właściwemu zastosowaniu systemów wiążących. Wykład zawierał zarówno podstawy teoretyczne, jak i procedury kliniczne (krok po kroku) celem możliwości uzyskania maksymalnej estetyki i trwałość mechanicznej przy pracy dostępnymi materiałami odtwórczymi.

Kolejny wykład p.t.: „Minimalnie inwazyjna stomatologia adhezyjna: nowy sposób łączenia
estetyki i funkcji. Wpływ na okluzję i parafunkcje” przedstawił prof. Camillo D'Arcangelo.
Profesor szczegółowo omówił znaczenie postępu w rozwoju nowych materiałów adhezyjnych, dzięki którym możliwe jest dzisiaj zastosowanie zarówno kompozytu, jak i porcelany w połączeniu z technikami adhezyjnymi, co daje możliwości oszczędzenia twardych tkanek zębów. Korzyści płynące z zastosowania technik adhezyjnych przy rekonstrukcjach pojedynczych zębów są oczywiste, ponieważ można osiągnąć zachowanie maksymalnej ilości twardych tkanek zęba, uniknąć leczenia endodontycznego, czy ingerencji w szerokość biologiczną przyzębia. Ponadto, możemy osiągnąć korzyści w zakresie funkcji stawów skroniowo-żuchowych, gdyż porcelana osadzana adhezyjnie, a jeszcze bardziej materiały kompozytowe okazują się najlepszym rozwiązaniem dla pacjentów z parafunkcjami, u których konieczne jest uzyskanie stabilności okluzyjnej.

Jako ostatni wystąpił dr Vincenzo Lamoregese, którego wykład p.t.: „Przezierność a pochłanianie światła w wypełnieniach kompozytowych – procedury krok po kroku od lekarza praktyka” przyciągnął uwagę zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych dentystów. Celem wykładu było omówienie dostępnej wiedzy i technik dotyczących materiałów stosowanych w rekonstrukcjach estetycznych. Dr Lamoregese zaprezentował przegląd systemów adhezyjnych dostępnych na rynku, omówił konsystencję nowych materiałów z zawartością cząsteczek submikronowych, a także kompozyty samowiążące, lampy o zwiększonej intensywności oraz proces fotopolimeryzacji. Szczególną uwagę zwrócił na konieczność przeprowadzania analizy kształtu zęba, analizy charakterystyki powierzchni/mikrogeografii zęba oraz sprawdzenia mapy kolorymetrycznej zęba.

Konferencję zakończyła bardzo interesująca dyskusja z udziałem wykładowców, przedstawicieli komitetu naukowego oraz uczestników.
Mamy nadzieję, że kolejne Konferencje „Dental Spaghetti” przyniosą równie ciekawe wskazówki do skutecznego i minimalnie inwazyjnego leczenia.

W tym roku sponsorami Konferencji byli: Dentsply Maillefer, Enamel Plus, Kerr, Marrodent, Micerdent, Timago International Group, Tokuyama Dental. Patronat prasowy nad Konferencją objęli: Gazeta Wyborcza i Dental Tribune Polska.

Członkowie komitetu organizacyjnego i naukowego wraz z gośćmi. Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Jerzy Krupiński, tech. dent. Kamilla Siekierski, dr Pál Gerlóczy z goścmi.

 

Dr n. med. Maciej Żarow i prof. Lorenzo Breschi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International