DT News - Poland - Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych

Search Dental Tribune

Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych

Program jest odpowiedzią na zjawisko wypalenia zawodowego, które dotyka ok. 25% dorosłych, pracujących Polaków (fot.: by Freepik).

pon. 11 września 2023

ratować

Ministerstwo Zdrowia przekaże środki na bezpośrednią interwencję kryzysową, porady psychologiczne i sesje terapii indywidualnej dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych. Program zakłada również długofalową edukację poprzez przygotowanie i dostęp do materiałów dydaktycznych.

Program finansowany jest przez Unię Europejską – to 15.000 bezpłatnych wizyt i konsultacji ze specjalistami z zakresu psychologii, psychologii klinicznej i psychoterapii dostępnych dla każdego pracownika kadry medycznej, a także dla studentów studiów medycznych, na terenie całego kraju. Program jest odpowiedzią na zjawisko wypalenia zawodowego, które dotyka, wg badania STADA Health Report 2022, ok. 25% dorosłych, pracujących Polaków. Badanie to zostało przeprowadzone na grupie ok. 30.000 respondentów w 15 krajach Europy, w tym na 2.000 osób w Polsce.

Realizacja zadań będzie odbywać się za pośrednictwem platformy on-line. Narzędzie cyfrowe umożliwi dotarcie do większej liczby osób w sytuacji kryzysowej. Zapewni też poczucie bezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne przy eliminacji obaw przed ostracyzmem medyków szukających pomocy.

Forma zdalna zlikwiduje również bariery architektoniczne, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom z niepełnosprawnościami dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego. Wyrówna również szanse uzyskania pomocy osobom z mniejszych miejscowości, gdzie zasoby kadry psychologicznej są ograniczone.

W celu pełnej realizacji założeń programu oraz usystematyzowania działań platforma zostanie podzielona na dwa moduły: bezpośredniego wsparcia psychologicznego oraz moduł edukacyjny.

Nadrzędnym celem programu jest doraźna, niezwłoczna pomoc medykom w kryzysie psychicznym i emocjonalnym wywołanym nagłą, trudną sytuacją, będącym efektem przedłużającego się stresu lub wcześniejszych traumatycznych wydarzeń, a także natężenia negatywnych emocji związanych z pandemią COVID-19.

Zgodnie z danymi zebranymi przez Fundację „Nie Widać Po Mnie” ponad 50% przedstawicieli zawodów medycznych cierpi na syndrom wypalenia zawodowego. W niektórych grupach wielu myśli o zmianie profesji. Jednocześnie medycy sięgają po fachową pomoc najrzadziej i najpóźniej.
Celem programu jest dotarcie głównie do tej grupy. W ramach inicjatywy kadra medyczna i studenci kierunków medycznych będą mogli skorzystać z natychmiastowej pomocy psychologów, psychologów klinicznych oraz psychoterapeutów. Spotkania umawiane będą wyłącznie za pośrednictwem platformy on-line, gdzie zamieszczony zostanie kalendarz z dostępnością specjalistów. Taka forma pozwoli na zmniejszenie lęku przed odrzuceniem przez środowisko, bliskich oraz pacjentów. Ten strach jest jedną z głównych przyczyn, dla których medycy nie szukają profesjonalnego wsparcia.

Jeśli podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego psycholog zdiagnozuje potrzebę terapii, medyk będzie mógł z niej skorzystać w ramach programu. Dla każdej takiej osoby przewidziano do 4 bezpłatnych sesji trwających po ok. 50 min. Odbędą się one niezwłocznie – w terminach dogodnych dla osoby potrzebującej.

W ramach programu dostępnych będzie ponad 100 psychologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów. Zapewni to szybką interwencję w sytuacjach kryzysowych i zapobiegnie dalszej eskalacji problemu. Spotkania zdalne odbywać się będą za pośrednictwem platformy, której zaplecze techniczne pozwoli na uniknięcie przeciążenia charakterystycznego dla popularnych komunikatorów. Konsultacje i sesje terapeutyczne w trybie stacjonarnym prowadzone będą we wszystkich miastach wojewódzkich.

Program przewiduje realizację 15.000 bezpośrednich interwencji kryzysowych. Poza szybką, bezpośrednią pomocą psychologiczną, środki finansowe przeznaczone zostaną na działania długofalowe zakładające psychoedukację medyków i studentów kierunków medycznych w zakresie: zdrowia psychicznego, stanów emocjonalnych związanych z charakterem wykonywanej pracy, objawów najczęstszych zaburzeń psychicznych i technik relaksacyjnych.

Większa wiedza i samoświadomość to przede wszystkim szansa na baczniejsze obserwowanie swoich stanów emocjonalnych, ich dogłębna analiza i możliwość wcześniejszego rozpoznania alarmujących symptomów. Szybka pomoc i właściwa diagnoza minimalizują ryzyko pogłębiania się zaburzenia, ułatwiają i skracają proces leczenia. Jest to też szansa na zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przyszłości lub minimalizowanie ich skutków. W dłuższej perspektywie doprowadzi to do wzmocnienia kadry medycznej.

W ramach programu powstaną poradniki, webinaria prowadzone przez psychologów i psychologów klinicznych, materiały dydaktyczne z zakresu technik relaksacyjnych. Materiały edukacyjne będą miały formę cyfrową i dopasowane zostaną do odbioru także przez osoby z ograniczeniami wzrokowymi i słuchowymi. Dostępne będą na platformie on-line w module edukacyjnym. Platforma będzie także miejscem wymiany doświadczeń, poglądów i problemów przedstawicieli kadry medycznej i studentów. Utworzone zostanie forum dyskusyjne, a możliwość tworzenia grup tematycznych usprawni komunikację.

Przedsięwzięcie skierowane jest do szeroko rozumianej kadry medycznej. Do platformy będą mieli dostęp m.in.: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, farmaceuci. Odbiorcami będą również studenci kierunków medycznych, którzy już w toku nauki mierzą się z przeciążeniem, stresem, presją i ciągłym niepokojem,

Wsparciem merytorycznym i organizacyjnym służyć będzie Fundacja „Nie Widać Po Mnie”, której misja skupia się na szeroko pojętej psychoedukacji społeczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego. Środki przyznane zostały przez Ministerstwo Zdrowia w ramach „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Realizacja zadań zakończy się 30 listopada br., dostęp do materiałów edukacyjnych będzie zapewniony użytkownikom platformy do 30 czerwca 2024 r.

źródło: psychologdlamedyka.pl, cowzdrowiu.pl

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement