Search Dental Tribune

Raport o stanie zdrowia jamy ustnej w Ameryce zwraca uwagę na długotrwałe problemy i zawiera pewne rozwiązania

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dalszy szczegółowy raport dotyczący zdrowia jamy ustnej w Ameryce zawiera między innymi mapę drogową do poprawy zdrowia jamy ustnej. (Zdjęcie: fizkes/Shutterstock)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

czw. 24 lutego 2022

save

GRAND RAPIDS, Michigan, USA: Problemy powodujące znaczne różnice w standardach opieki i ogólnym zdrowiu jamy ustnej wśród populacji amerykańskiej są rozległe, a czasem bardzo złożone. W nowym badaniu, które zostało opisane jako najbardziej dogłębne spojrzenie na stan zdrowia jamy ustnej w Ameryce, National Institutes of Health (NIH) przygląda się postępom i poczynionym w ciągu ostatnich dwóch dekad oraz niektórym nowym i starym wyzwaniom.

W ślad za raportem sporządzonym 20 lat temu, zatytułowanym Oral Health in America: A Report of the Surgeon General, najnowsze badanie zatytułowane Oral Health in America: Advances and Challenges trwało trzy lata, angażowało ponad 400 ekspertów i było nadzorowane przez National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR).

„Jest to dogłębny przegląd wiedzy naukowej dotyczącej zdrowia jamy ustnej, która zgromadziła się w ciągu ostatnich dwóch dekad” – powiedziała dr Rena D’Souza, dyrektor NIDCR. „Zapewnia ważny wgląd w to, ile czynników społecznych przecina się, tworząc zalety i wady w odniesieniu do zdrowia jamy ustnej i, co najważniejsze, ogólnego stanu zdrowia”.

Dobrze ugruntowany związek między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym był kluczowym punktem raportu. Ponadto przyjrzano się nowym postępom technologicznym i innowacjom w świadczeniu opieki zdrowotnej, które mogą zapewnić nowe sposoby tworzenia większej równości w zdrowiu jamy ustnej w różnych społecznościach.

„To bardzo ważny raport” — powiedział pełniący obowiązki dyrektora NIH dr Lawrence A. Tabak. „Jest to najbardziej kompleksowa ocena stanu zdrowia jamy ustnej dostępna obecnie w Stanach Zjednoczonych i jednoznacznie pokazuje, że zdrowie jamy ustnej odgrywa kluczową rolę w ogólnym zdrowiu. Jednak miliony Amerykanów nadal nie mają dostępu do rutynowej i profilaktycznej opieki jamy ustnej”.

Wśród innych ustaleń było to, że zdrowe zachowania mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie jamy ustnej i mieć determinanty społeczne i ekonomiczne, że istnieje związek między schorzeniami jamy ustnej a schorzeniami i często mają wspólne czynniki ryzyka oraz że nadużywanie substancji i schorzenia psychiczne mają negatywne wpływ na zdrowie jamy ustnej. Co więcej, różnice między grupami w opiece stomatologicznej, na które zwrócono uwagę 20 lat temu, nadal utrzymują się do dziś i konieczne są znaczne wysiłki, aby rozwiązać ten problem. Dodatkowo, pandemia COVID-19, która pojawiła się podczas pisania raportu, naukowcy włączyli wstępną analizę dotyczącą choroby i jej wpływu na zdrowie jamy ustnej, ale zauważyli, że wychodzi na jaw więcej badań i wglądu.

Chociaż łatwo jest patrzeć tylko na problemy, w raporcie autorzy przedstawili kilka zaleceń, jak poprawić zdrowie jamy ustnej w Ameryce – w szczególności potrzebę połączenia pracowników służby zdrowia, którzy pracują w wielu różnych dyscyplinach – zauważając, że istnieje jest również potrzeba bardziej zróżnicowanej siły roboczej w zakresie opieki stomatologicznej. „Chociaż czekają nas wyzwania, raport daje nam punkt wyjścia i jasne cele, które dają powody do nadziei, pomimo tych wyzwań” – dodał dr D’Souza. „Wyobraża sobie przyszłość, tak jak ja, w której systemowe nierówności, które wpływają na zdrowie jamy ustnej i dostęp do opieki, są w pełni rozwiązywane, oraz w której stomatolodzy i lekarze współpracują ze sobą, aby zapewnić zintegrowaną opiekę dla wszystkich”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-