Dental Tribune Poland

Rząd Wielkiej Brytanii ogłasza plan wyeliminowania palenia tytoniu do 2030 r.

By Dental Tribune Poland
August 08, 2019

Zielona księga opublikowana przez rząd Zjednoczonego Królestwa nakreśliła ambitny plan, aby Wielka Brytania była wolna od dymu tytoniowego do 2030 r. Cel ten jest częścią większego wysiłku, aby pomóc w rozwiązaniu problemu nierówności zdrowotnych i stawieniu czoła poważnym wyzwaniom, takim jak otyłość i choroby psychiczne.

Dokument stwierdza, że ​​chociaż tylko 14% dorosłych Brytyjczyków pali papierosy (jeden z najniższych wskaźników w Europie), to dla palących używanie tytoniu pozostaje podstawowym zagrożeniem zdrowia i główną przyczyną przedwczesnych zgonów. Artykuł stwierdza, że ​​co 4. kobieta w ciąży w Blackpool pali, w porównaniu z 1 na 50 kobiet w Westminster.

Rząd rozważa opcję, aby firmy tytoniowe musiały pomagać w pokryciu kosztów pomocy palaczom w zerwaniu z nałogiem – podejście „zanieczyszczający płaci”, które zostało już przyjęte przez kraje takie, jak Francja i USA. Omawiając plany, aby Anglia była wolna od dymu tytoniowego, gazeta stwierdza: „Obejmuje to ultimatum dla przemysłu polegające na tym, że palenie tytoniu zostanie wyeliminowane do 2030 r., a palacze rzucą palenie lub przejdą na produkty o zmniejszonym ryzyku, np. e-papierosy”.

W licznych badaniach stwierdzono silne powiązania między paleniem papierosów a zwiększonym ryzykiem utraty zębów, chorób serca i płuc oraz nowotworów. Świadomość tych zależności w Wielkiej Brytanii stale rośnie, a w związku z tym spada liczba palaczy. Wg danych Statystycznego Urzędu Narodowego, w 1974 r. 45,6% dorosłych Brytyjczyków paliło papierosy. Liczba ta znacznie zmniejszyła się w kolejnych dekadach.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International