Strony Konwencji z Minamaty wzmacniają podejście do wycofywania amalgamatu dentystycznego

Search Dental Tribune

Strony Konwencji z Minamaty wzmacniają podejście do wycofywania amalgamatu dentystycznego

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Strony Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci zatwierdziły niedawno ograniczenia dotyczące stosowania rtęci w warunkach dentystycznych. (Zdjęcie: Shutterstock/Goffi)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

czw. 16 czerwca 2022

save

GENEWA, Szwajcaria: Do tej pory ponad 100 krajów ratyfikowało Konwencję z Minamaty w sprawie rtęci, globalny traktat mający na celu ograniczenie wpływu rtęci na środowisko i zdrowie ludzi. Strony konwencji odrzuciły ostatnio kontrowersyjną propozycję delegacji regionu Afryki w sprawie całkowitego zakazu stosowania amalgamatu dentystycznego, a zamiast tego zatwierdziły dwa nowe przepisy, które dodają ograniczenia w stosowaniu rtęci w podejściu stopniowym.

To właśnie podczas drugiego etapu posiedzenia Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci pod koniec marca zatwierdzono ograniczenia dotyczące stosowania rtęci przez lekarzy dentystów oraz u pacjentów poniżej 15. roku życia oraz u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, zamiast popierać nadrzędny zakaz stosowania amalgamatu dentystycznego.

Chociaż istnieją alternatywy bezrtęciowe, klinicznie, ekonomicznie i praktycznie nie są one optymalne. Dlatego potrzebne są dalsze inwestycje, aby przyspieszyć rozwój innowacyjnych materiałów do wypełnień, zwiększyć ich trwałość i przystępność cenową oraz przenieść je z laboratorium na rynek. W przeciwnym razie lekarze dentyści odczują negatywny wpływ na zapewnienie wysokiej jakości leczenia próchnicy zębów i wzrost liczby ekstrakcji zębów, grożąc pogłębieniem nierówności w zakresie opieki zdrowotnej jamy ustnej. Potrzebne są również dowody na wpływ nowych materiałów do wypełnień na zdrowie i środowisko.

Ponieważ nie ma rozwiązania dla każdej sytuacji, z którą borykają się strony, ponieważ wdrażają one podejście stopniowe, organizacje takie jak Światowa Federacja Stomatologiczna FDI podkreślają znaczenie dostosowania strategii do kontekstów krajowych i zgodnie z częścią II załącznika A do konwencji. Punkt, o którym mowa, stanowi, że wszelkie wysiłki zmierzające do stopniowego zaprzestania stosowania amalgamatu dentystycznego powinny uwzględniać odpowiednie wytyczne międzynarodowe i okoliczności krajowe oraz że strony muszą przyjąć co najmniej dwa z dziewięciu środków. Środki obejmują promowanie polis ubezpieczeniowych, które faworyzują alternatywy dla amalgamatów, zachęcanie do badań i rozwoju wysokiej jakości materiałów do wypełnień bez rtęci dla stomatologii oraz ustalanie krajowych celów w zakresie promocji zdrowia jamy ustnej.

Aby dobrze przygotować się do kolejnego spotkania stron w Genewie w Szwajcarii w 2023 r., zaleca się, aby strony współpracowały ze swoimi ministerstwami środowiska, ministerstwami zdrowia, krajowymi stowarzyszeniami dentystycznymi i głównymi stomatologami, aby zrozumieć wyzwania i wykonalność wszelkich zalecanych podejść. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, że ​​utworzenie krajowego komitetu koordynacyjnego pod przewodnictwem odpowiedniego ministerstwa środowiska i ministerstwa zdrowia mogłoby stworzyć warunki sprzyjające budowaniu konsensusu dla sektora opieki zdrowotnej.

Więcej informacji na temat Konwencji z Minamaty o Merkurym można znaleźć tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement