DT News - Poland - Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej – prawda o nawykach zdrowotnych

Search Dental Tribune

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej – prawda o nawykach zdrowotnych

Fot: FDI World Dental Federation

pon. 20 marca 2017

ratować

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (WOHD), World Dental Federation (FDI) obala mit związany z nawykami dotyczącymi higieny jamy ustnej, zachęcając ludzi do poszerzania wiedzy na temat higieny i zwracania większej uwagi na zagadnienia z nią związane. Wyniki ankiety internetowej przeprowadzonej w 12 krajach wśród 12.849 osób dorosłych wykazały znaczne różnice pomiędzy tym, co ludzie uważają za dobre nawyki w kontekście faktycznych zachowań zalecanych przez ekspertów w dziedzinie zdrowia jamy ustnej.

W 8 krajach, w których prowadzono badania, ponad połowa respondentów stwierdziła, że ważne jest szczotkowanie zębów bezpośrednio po każdym głównym posiłku. Ta błędna praktyka dotycząca zdrowia jamy ustnej była najbardziej widoczna w Brazylii, Meksyku, Egipcie i Polsce (odpowiednio: 84, 81, 62 i 60%). FDI zaleca szczotkowanie po odczekaniu co najmniej 30 min po jedzeniu, w celu uniknięcia osłabienia szkliwa zębów.

„Wyniki badania podkreślają alarmującą różnicę między wiedzą a rzeczywistymi nawykami związanymi z higieną jamy ustnej” – mówi prezydent FDI dr Patrick Hescot. „Chcemy, aby każdy mógł przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem jamy ustnej, a szerzeniu tej wiedzy służy właśnie Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Naszym celem jest przyjęcie dobrych nawyków w dziedzinie higieny jamy ustnej, unikanie czynników ryzyka i konieczność regularnych kontroli stomatologicznych. Zdrowa jama ustna pozwala nam mówić, uśmiechać się, wąchać, czuć smak, żuć, połykać i pokazywać szereg emocji bez bólu, dyskomfortu i choroby. Zdrowie jamy ustnej przekłada się na lepszą jakość życia” – dodaje.

Respondenci w większości badanych krajach błędnie uważają, że płukanie ust wodą zaraz po szczotkowaniu jest istotne. Ten mit został uznany za największy wśród badanych z Brazylii, RPA, Meksyku, Indii i Kanady (odpowiednio: 77, 75, 73, 67 i 67%). Zalecane jest niepłukanie ust zaraz po szczotkowaniu w celu maksymalnej ekspozycji na fluor, która optymalizuje działanie zapobiegawcze.

Prawie połowa respondentów badanych w Indiach, Afryce Płd., Brazylii i Polsce (odpowiednio: 52, 49, 48 i 42%) uważa, że picie soku owocowego zamiast napojów gazowanych jest korzystniejsze dla dobrego zdrowia jamy ustnej, jednakże soki owocowe mogą zawierać również znaczącą ilość cukru powodującego próchnicę zębów. FDI zaleca ograniczanie spożycia słodkich napojów do minimum w celu stosowania zbilansowanej diety.

Dr Edoardo Cavalle, Przewodniczący Zespołu Zadaniowego WOHD stwierdził: „Zrozumienie istoty dobrych praktyk zdrowotnych związanych z higieną jamy ustnej i edukacja we wczesnym okresie życia przyczyna się do utrzymania optymalnego stanu zdrowia jamy ustnej w starszym wieku i zapewnia życie wolne od bólu fizycznego i emocjonalnego dyskomfortu spowodowanego chorobami jamy ustnej”.

Inne kluczowe ustalenia dotyczące zdrowia jamy ustnej praktyk są następujące:
- 77% osób badanych zgodziło się, że wizyty u dentysty raz na rok są dobrą praktyką, ale tylko 52% rzeczywiście robi.
- Tylko 28% respondentów spożywających alkohol w umiarkowanych ilościach uznało ten czynnik za ważny w higienie zdrowia jamy ustnej.

Badanie zostało przeprowadzone przez YouGov w imieniu FDI w dn. 20-31 stycznia 2017 r. Przebadano dorosłych w wieku 18 lat i starszych w Wielkiej Brytanii (2090), USA (1145), Australii (1018), Nowej Zelandii (1055), Japonii (1006), Kanadzie (1002), Brazylii (1000), Meksyku (1,006), Polsce (1,004), RPA (500), Indiach (1,011) i w Egipcie (1012).

WOHD jest obchodzony corocznie 20 marca. Został zainicjowany w 2013 r. przez FDI w celu podniesienia na całym świecie świadomości w zakresie zapobiegania i kontroli chorób jamy ustnej. WOHD jest wspierany przez światowych partnerów – firmy: Henry Schein, Philips Sonicare i Unilever.

Więcej informacji na temat WOHD można znaleźć na www.worldoralhealthday.org. Broszura WOHD jak również szereg plakatów kampanii i mediów społecznościowych można również pobrać bezpłatnie ze strony internetowej.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement