DT News - Poland - UE opracowuje wytyczne obrazowania techniką wiązki stożkowej

Search Dental Tribune

UE opracowuje wytyczne obrazowania techniką wiązki stożkowej

Claudia Salwiczek, Dental Tribune International

Claudia Salwiczek, Dental Tribune International

śro. 26 sierpnia 2009

ratować

Opracowano nowe wytyczne dla europejskich lekarzy wykorzystujących obrazowanie  wolumetryczne techniką tomografii stożkowej ( Cone Beam Computed Tomography, CBCT).

      Dokument pt.: „The Basic Principles on the use of Cone Beam CT” („Podstawy stosowania tomografii stożkowej”), opracowany przez Europejską Akademię Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej (EADMFR) we współpracy z finansowanym przez UE projektem SEDENTEXCT, ma na celu regulację bezpiecznego i etycznego stosowania CBCT w gabinetach stomatologicznych.

      „W wielu krajach europejskich lekarze dentyści mogą kupić i stosować tomograf stożkowy bez
żadnego dodatkowego przeszkolenia, istnieje więc nagląca potrzeba opracowania wytycznych w tym zakresie” – wyjaśnił koordynator projektu SEDENTEXCT, prof. Keith Horner z University of Manchester (Wielka Brytania).
„20 podstawowych zasad ma chronić pacjenta i wpłynąć na stosowanie przez lekarzy dentystów zasad dobrej praktyki. Wspomniany dokument obejmuje takie zagadnienia, jak uzasadnienie i optymalizacja badania metodą CBCT oraz szkolenie użytkowników” – dodaje Horner.

       Wśród podstawowych zasad znajdują się zalecenia dotyczące sytuacji, w których uzasadnione jest wykonywanie badania CBCT oraz informacje na temat szkoleń, sprzętu i środków bezpieczeństwa. Dr Lennart Flygare – przewodniczący EADMFR wyraził nadzieję, że dokument stanie się standardem dla europejskich dentystów, lekarzy specjalistów i producentów sprzętu.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement