DT News - Poland - „W każdej placówce medycznej powinien być defibrylator!”

Search Dental Tribune

„W każdej placówce medycznej powinien być defibrylator!”

Dr Morton Rosenberg podczas dorocznego spotkania American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons w Toronto w 2009 r., gdzie był jednym z kierowników 3-dniowego praktycznego kursu z symulacją stanów nagłych związanych z zastosowaniem znieczulenia. (DTI; fot. dzięki uprzejmości Uniwersytetu Tufts, USA).

śro. 15 września 2010

ratować

Wywiad z dr. Mortonem Rosenbergiem z USA na temat medycznych stanów nagłych w praktyce stomatologicznej.

Lekarz dentysta musi być zawsze gotowy do udzielenia pomocy w stanach nagłych, który najczęściej rozwijają się w trakcie i po podaniu środka miejscowo znieczulającego. Chociaż badania wykazały, że większość tego typu powikłań ma przebieg łagodny, to ok. 10% spośród tych epizodów należy uznać za poważne. Dr Morton Rosenberg z Tufts University School of Dental Medicine (USA) opracował listę leków i wyposażenia do stosowania w stanach nagłych dla lekarzy dentystów wraz z listą kontrolną, oceniającą stopień przygotowania do sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia życia. Z dr. Rosenbergiem rozmawiamy m.in. na temat znaczenia szkolenia zespołów stomatologicznych.

Medyczne stany nagłe w gabinecie dentystycznym występują rzadko, ale prawdopodobnie każdy dentysta spotka się z nimi w swojej praktyce. Czy w ostatnich latach zmienił się rodzaj stanów zagrożenia życia?
Zbieranie danych dotyczących tych zagadnień jest bardzo trudne, jednak zdaniem większości ekspertów, częstość występowania stanów nagłych w gabinetach stomatologicznych stale rośnie. Wśród stanów tych nadal dominują problemy związane z układem krążenia i układem oddechowym.

Z czego wynika ten wzrost?
Ludzka populacja się starzeje. Leczymy coraz starszych pacjentów z coraz bardziej złożonymi potrzebami stomatologicznymi, stosując techniki, które jeszcze 15 lat temu nie istniały. Poza tym rośnie zużycie leków dostępnych na receptę, ziołowych suplementów i tzw. dopalaczy – wszystkie one mogą wchodzić w interakcje ze sobą nawzajem, a także z lekami, które stosują lekarze dentyści, w tym z coraz bardziej popularną i coraz częściej wykorzystywaną sedacją.

Opublikował Pan ostatnio nowe wytyczne dotyczące medycznych stanów nagłych w gabinetach stomatologicznych. Czy aktualny stan wiedzy uważa Pan za przestarzały?
Nie nazwałbym go przestarzałym. Ważne jest jednak zrozumienie, że przygotowanie do sytuacji wystąpienie medycznego stanu nagłego to standard opieki nad pacjentem ulegający ciągłym zmianom. Jedną z ważniejszych zmian stanowi dostępność automatycznych defibrylatorów do użytku zewnętrznego (automated external defibrillators – AED), które powinny znajdować się w każdym gabinecie stomatologicznym. Zgodnie z wytycznymi American Heart Association z 2005 r., wczesna defibrylacja stanowi integralny element „łańcucha przeżycia” stosowanego w przypadkach zatrzymania akcji serca zgodnie z BLS (Basic Life Support – podstawowe zabiegi ratujące życie). Wykazano, że dostępność AED do natychmiastowego użytku zwiększa szanse na powodzenie resuscytacji. W niektórych stanach Ameryki Płn. (np. Floryda, Waszyngton i Illinois) nałożono na gabinety dentystyczne obowiązek posiadania AED. Inne zmiany dotyczą kursów kształcenia ustawicznego, obejmujących szkolenie zadaniowe i wysokiej jakości symulatory ludzkie. Podczas tych kursów szczególną uwagę zwraca się na radzenie sobie z medycznymi stanami nagłymi w praktyce. Szkolenia te zyskują coraz większą popularność wśród lekarzy dentystów i ich zespołów klinicznych.

Czy Pana zdaniem lekarze dentyści i personel gabinetów stomatologicznych są dziś dobrze przygotowani do radzenia sobie z większością medycznych stanów nagłych?
Wiele gabinetów kupiło podstawowe wyposażenie ratunkowe, ale dla uzyskania pożądanego efektu niezbędne jest jeszcze odpowiednie przeszkolenie lekarza i całego zespołu oraz znajomość aktualnych wytycznych BLS-HCP (Basic Life Support for Healthcare Providers – podstawowe zabiegi ratujące życie dla pracowników opieki zdrowotnej). Każdy gabinet powinien zapewniać co najmniej minimalne standardy, tzn. możliwość podawania tlenu pod dodatnim ciśnieniem.

Jakie leki należy mieć w gabinecie, aby radzić sobie z najczęstszymi stanami nagłymi?
W gabinecie powinien być tlen oraz noradrenalina, difenhydramina, nitrogliceryna, środek rozszerzający oskrzela, glukoza, aspiryna i amina aromatyczna. Należy pamiętać, by regularnie kontrolować datę ważności przechowywanych leków.

Rosnącym problemem klinicznym stają się reakcje alergiczne na niektóre substancje zawarte w lekach. Które preparaty są pod tym względem najbardziej problematyczne?
Bez wątpienia na czele listy leków podawanych często pacjentom leczonym stomatologicznie, które mogą wywoływać reakcje alergiczne są antybiotyki. Dentyści powinni także mieć świadomość, że wśród pacjentów coraz częściej występuje alergia na lateks.

Jakie wyposażenie gabinetu Pan zaleca?
Do wyposażenia, które powinno być łatwo dostępne należą: przenośna butla z tlenem, rurka ustno-gardłowa oraz sprzęt do dodatkowego podawania tlenu, w tym także worek ambu. Zalecam również posiadanie kleszczy Magilla, automatycznego defibrylatora zewnętrznego, ciśnieniomierza i zegara ściennego ze wskazówką minutową.

Odpowiednia ocena ryzyka i dokumentacja pozwoliłaby uniknąć wielu medycznych stanów nagłych. Jakie są pierwsze oznaki identyfikujące pacjenta wysokiego ryzyka?
Identyfikacja pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem wystąpienia medycznych stanów nagłych podczas leczenia stomatologicznego jest możliwa jedynie poprzez zebranie szczegółowego wywiadu ogólnego, drobiazgowe pytania o istniejące choroby, celowe badania lekarskie i ocenę parametrów życiowych.

Jakie są najlepsze strategie zapobiegania problemom?
Czynniki, jakie wyróżniają dobrze przygotowany gabinet stomatologiczny to: badanie przedzabiegowe, odpowiednie podstawowe wyposażenie ratunkowe oraz aktualne szkolenie lekarzy i całego personelu w dziedzinie BLS-HCP. Dzięki ciągłemu powtarzaniu, a co najważniejsze nagłym kontrolom, pracownicy gabinetu będą w stanie szybko rozpoznać problem i udzielić niezbędnej pomocy pacjentowi, u którego wystąpił stan nagły.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement