Dental Tribune Poland

Współpraca polskich badaczy z Europejskim Instytutem Bioinformatyki

By Dental Tribune Poland
April 08, 2020

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przystępują do współpracy z Europejskim Instytutem Bioinformatyki (EMB-EBI) jako węzeł krajowy w zakresie danych dot. koronawirusa SARS-CoV-2 – informuje resort nauki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej uruchamia platformę informatyczną. Gromadzone będą i udostępniane dane dotyczące sekwencji wirusa. Poza tym w ramach portalu o Covid-19 powstanie tam baza gromadząca zbiory danych i narzędzia pomagające w badaniach nad koronawirusem. Inicjatywę tę koordynuje oddział EMBL w Hinxton (Wielka Brytania) – Europejski Instytut Bioinformatyki (EMBL-EBI).

Węzły krajowe, tworzone w zainteresowanych państwach członkowskich EMBL będą współpracować z głównym portalem „Covid-19 Portal”. W ramach tej inicjatywy przewidziana jest też współpraca z istniejącymi już innymi sieciami i bazami danych, w tym z bazą danych prowadzoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył pełnienie roli węzła krajowego Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, w ramach którego funkcjonuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) – ośrodek przechowywania i przetwarzania danych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji i zaawansowanej wizualizacji.

PCSS będzie zbierało dane w porozumieniu z zainteresowanymi krajowymi jednostkami działającymi w obszarze badań naukowych i zdrowia. Celem tej współpracy jest lepsze zrozumieniu biologii, epidemiologii, transmisji i ewolucji SARS-CoV-2 oraz znalezienie efektywnych sposobów spowolnienia epidemii.

źródło: PAP – Nauka w Polsce, lt/zan/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International