Dental Tribune Poland

Nobel Biocare rozpoczyna współpracę z VITA i Ivoclar Vivadent

By Daniel Zimmermann, Dental Trubune International
March 23, 2010

Nobel Biocare rozpoczyna współpracę ze specjalistami w dziedzinie materiałów stomatologicznych – VITA i Ivoclar Vivadent. Dzięki tej współpracy Nobel Biocare zamierza poszerzyć zakres rozwiązań oferowanych w ramach systemu NobelProcera i technologii CAD/CAM.

W ramach trwającej kampanii firma Nobel Biocare zawarła porozumienia o współpracy z firmami VITA i Ivoclar Vivadent –producentami europejskimi, specjalizującymi się w materiałach dla stomatologii zachowawczej i protetyki. Porozumienia te, stanowiące część nowego programu „Preferred Partner Program” firmy Nobel Biocare mają zapewnić firmie dostęp do najnowocześniejszych materiałów stomatologicznych.

W styczniu br. Nobel Biocare rozpoczęła w ramach programu „Preferred Partner Program” współpracę z wybranymi producentami materiałów stomatologicznych. Celem tych działań jest dalsze wzmocnienie wiodącej pozycji systemu NobelProcera na rynku stomatologicznych technik CAD/CAM. Wg Domenico Scala – dyrektora generalnego Nobel Biocare, program ten ma umożliwić lekarzom dentystom korzystanie z najbardziej wszechstronnej oferty rozwiązań protetycznych dostępnych na rynku. Jak powiedział Scala, ta poszerzona oferta to nie tylko nowe produkty Nobel Biocare, ale także lepsze rozwiązania w dziedzinie licowania, nowe ekonomiczne opcje terapeutyczne oraz kompletne rozwiązania przeznaczone do leczenia bezzębia.

Porozumienie z firmą VITA, która posiada obecnie jedną z najbogatszych na rynku ofert materiałów do licowania, dopełnia wprowadzenie przez Nobel Biocare nowego skanera, oprogramowania oraz nowych produktów i materiałów protetycznych. Porozumienie z Ivoclar Vivadent zapewni Nobel Biocare dostęp do wysokiej jakości materiałów ceramicznych, w tym materiału IPS e.max do wykonywania pełnych koron oraz materiałów akrylowych przeznaczonych do wykonywania tymczasowych koron i mostów. Firma Ivoclar Vivadent to pierwszy producent, który podpisał porozumienie o partnerstwie z firmą Nobel Biocare w ramach „Preferred Partner Program”.

„Jako wiodący na rynku producent materiałów, postrzegamy partnerstwo z Nobel Biocare jako idealne połączenie wyjątkowych produktów: systemów skrawających i materiałów stomatologicznych” – powiedział Robert Ganley, dyrektor generalny Ivoclar Vivadent. „System NobelProcera to lider i pionier w technologiach CAD/CAM stosowanych w stomatologii. W tym roku system ten zostanie wzbogacony o wyjątkowy materiał akrylowy do uzupełnień tymczasowych. Nasza firma, będąc liderem na rynku materiałów stomatologicznych, rozpoczyna obecnie współpracę z producentem wiodącego na rynku cyfrowego systemu CAD/CAM” – dodał Ganley.

Rozwiązania oparte na technologii CAD/CAM to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów stomatologii. Jak wynika z raportu iData Research, liczba pełnoceramicznych stomatologicznych uzupełnień protetycznych wykonywanych w USA i Europie będzie rosła w ciągu najbliższych 5 lat o 10% rocznie.

Wg dr. Henry’ego Rautera – dyrektora generalnego VITA, optymalne zgranie produktów VITA oraz produktów i technik produkcji wybranych partnerów biznesowych było od lat kluczem do sukcesu. „Nowe partnerstwo z Nobel Biocare zapewni większą elastyczność naszym klientom i pozwoli im połączyć produkty firmy VITA z innymi wiodącymi systemami stomatologicznymi” – powiedział H. Rauter.

Firma Nobel Biocare znalazła się ostatnio w trudnej sytuacji, kiedy zyski w IV kwartale 2009 r. były niższe niż oczekiwano i spadły o ponad 30% w związku ze spadkiem popytu na światowym rynku implantów stomatologicznych. Także udział firmy Nobel Biocare w rynku spadł od początku roku niemal o 40%. Scala powiedział, że podpisane porozumienie pomoże wzmocnić pozycję firmy jako lidera zapewniającego wszechstronne rozwiązania i preferowanego partnera lekarzy dentystów.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International