Dental Tribune Poland

PTS i PAPS rozpoczynają współpracę

By Dental Tribune Polska
November 07, 2018

Lekarze dentyści i higienistki stomatologiczne chcą skutecznie współpracować w zakresie doskonalenia zawodowego, rozwoju stomatologii oraz promocji zdrowia jamy ustnej. Dowodem potwierdzającym wspólne cele jest porozumienie zawarte pomiędzy Polskim Towarzystwem Stomatologicznym (PTS) a Polską Akademią Profilaktyki Stomatologicznej (PAPS).

Porozumienie pomiędzy PTS a PAPS parafowane 7 listopada 2018 r. w Warszawie jest w polskiej branży stomatologicznej bezprecedensowe. Najstarsza polska organizacja naukowa skupiająca lekarzy dentystów, po raz pierwszy w historii przyjmuje w swoje szeregi higienistki stomatologiczne. Umożliwia to nowy Statut PTS, który zaktualizowano we wrześniu br.

 

Celem podpisanego porozumienia jest stworzenie podstaw trwałej, efektywnej współpracy, w szczególności w zakresie: doskonalenia zawodowego, przedstawiania opinii i wniosków dotyczących kształcenia higienistek stomatologicznych oraz osób wykonujących inne zawody w ochronie zdrowia, promocji zdrowia i podnoszenia świadomości społecznej na temat związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym człowieka oraz reprezentowania polskich lekarzy dentystów i higienistek stomatologicznych na arenie międzynarodowej.

 

Jednym z podstawowych zadań współpracy PTS i PAPS jest wypracowanie jednolitego stanowiska dotyczącego kształcenia, zakresu obowiązków i kompetencji higienistek stomatologicznych w Polsce. Wspólne działania będą miały na celu przedłożenie w Ministerstwie Zdrowia postulatów dotyczących programu edukacyjnego tej grupy zawodowej.

 

„Od kilku miesięcy Polskie Towarzystwo Stomatologiczne mówi językiem współpracy. Realizujemy działania, które mają zmienić branżowe i społeczne postrzeganie naszej organizacji, porozumienie z Polską Akademią Profilaktyki Stomatologicznej jest tego najlepszym dowodem. Nie mam wątpliwości, że higienistki są istotnym elementem każdego zespołu stomatologicznego. Dobrze wyedukowane, świadome swojej wiedzy i umiejętności, otwarte na nowoczesne technologie stanowią przewagę konkurencyjną wielu gabinetów i wsparcie lekarza dentysty. Podpisane porozumienie pozwoli wypracować najlepszą ścieżkę rozwoju zawodowego higienistek, na czym skorzystają wszyscy. Wierzę także, że energiczne i ambitne higienistki mogą stanowić znakomite wsparcie w upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej” – mówi prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

 

PAPS jest niezależną organizacją higienistek, której misją jest edukacja podyplomowa, wspieranie rozwoju zawodowego oraz budowanie świadomości pacjentów na temat roli higienistki w profilaktyce chorób jamy ustnej. Środowisko higienistek podkreśla duże zrozumienie dla potrzeb tej grupy zawodowej płynące ze strony władz PTS. Porozumienie otwiera nowe ścieżki rozwoju dla higienistek, ale przede wszystkim jest zapowiedzią integracji oraz wspólnych działań.

 

„Jesteśmy dumni, że możemy rozpocząć współpracę z tak prestiżowym stowarzyszeniem lekarzy, jakim jest Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Obie organizacje mają w perspektywie wiele wspólnych projektów, o których będziemy informować na bieżąco. Stworzone porozumienie niesie ze sobą wachlarz nowych możliwości i obszarów do wspólnego działania. Chcemy realizować nasze cele w myśl zasady, że razem możemy więcej” – podkreśla Anita Walczak, przewodnicząca PAPS.

Na podst.: mat. prasowe.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International