Dental Tribune Poland

Ząb wszczepiony do oka – pierwszy przypadek leczenia osteo-odonto-keratoprotetycznego

By Dental Tribune Polska
November 17, 2009

60-letnia pacjentka z USA odzyskała wzrok po tym, jak chirurdzy w Miami wszczepili jej jeden z zębów do oczodołu. Był to pierwszy taki zabieg wykonany w USA. Został przeprowadzony w Bascom Palmer Eye Institute w Miller School of Medicine Uniwersytetu w Miami.

W ramach leczenia wszczepiono do oka pacjentki ząb, który utrzymuje sztuczną soczewkę. Kobieta straciła wzrok w 2000 r. na skutek zespołu Stevens-Johnsona – ciężkiej reakcji niepożądanej na powszechnie stosowane leki, która powoduje powstawanie rumienia, pęcherzy i złuszczanie skóry oraz sąsiadujących tkanek. Schorzenie to ten często powoduje również ślepotę i powoduje na całym świecie 100.000 zgonów rocznie!

Dr Victor L. Perez – prof. okulistyki w Bascom Palmer Eye Institute przeprowadził wraz ze swym interdyscyplinarnym zespołem procedurę leczenia osteo-odonto-keratoprotetycznego (MOOKP). Jest to złożony zabieg chirurgiczny, który wykonywano dotychczas tylko w nielicznych ośrodkach okulistycznych w Europie i Azji. Procedurę MOOKP opracował w latach 60. XX w. włoski okulista prof. Benedetto Strampelli. Metoda okazała się skuteczną techniką leczenia schyłkowych postaci chorób rogówki, w których blizny uniemożliwiają widzenie i nie ma już możliwości wykonania przeszczepu rogówki, a jednocześnie nie doszło do uszkodzenia wewnętrznych struktur oka ani nerwu wzrokowego.

„Dla określonej grupy pacjentów, których organizm odrzuca przeszczepioną lub sztuczną rogówkę, jest to zabieg ostatniej szansy, w którym wszczepia się do oka ząb pacjenta w celu zakotwiczenia sztucznej soczewki i przywrócenia wzroku” – wyjaśnia dr Perez.

W ramach zabiegu MOOKP ścina się i formuje usunięty ząb oraz otaczającą go kość, a następnie nawierca w nim otwór w celu osadzenia optycznej soczewki cylindrycznej. Ząb i soczewkę wszczepia się pod skórę pacjenta w obrębie policzka lub ramienia, aby doszło do ich połączenia w zintegrowaną biologicznie całość. Następnie okulista preparuje powierzchnię oka, usuwając zbliznowaciałe tkanki wokół uszkodzonej rogówki, przygotowując w ten sposób pole do wszczepienia uzupełnienia. Miesiąc później pobiera się błonę śluzową z wewnętrznej powierzchni policzka pacjenta. Jest ona wykorzystywana do pokrycia i odtworzenia powierzchni dotkniętego chorobą oka. Ostatnia faza leczenia to usunięcie protezy z policzka albo ramienia i wszczepienie jej do oka. Protezę ustawia się w linii pośrodkowej oka. W błonie śluzowej wycina się otwór na sztuczną soczewkę, która nieznacznie wystaje z oka i umożliwia dostawanie się do niego światła, a dzięki temu pacjent odzyskuje wzrok.

„Ta metoda pozwoli niezliczonym pacjentom w USA odzyskać wzrok. Dzięki pracom zespołu pod kierownictwem dr. Pereza pacjenci zyskali dostęp do tej skomplikowanej techniki chirurgicznej” – powiedział dr Eduardo C. Alfonso, dyrektor Bascom Palmer Eye Institute.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International