Dental Tribune Poland

„Zapewnimy naszym pacjentom najlepsze leczenie i opiekę”

By World Dental Federation
September 30, 2019

Na początku września w centrum kongresowym Moscone Center w San Francisco odbył się kongres ADA FDI World Dental Congress 2019. Zakończył on udaną kadencję dr Kathryn Kell na stanowisku prezydenta FDI. Jej następcą jest dr Gerhard Seeberger, który utrzyma ten tytuł do 2021 r. W niniejszym wywiadzie dr Seeberger mói o tym, co ma nadzieję osiągnąć jako prezydent i co oznacza dla niego optymalne zdrowie jamy ustnej.

Jakie ma Pan plany i oczekiwania jako nowy prezydent Światowej Federacji Dentystycznej FDI? 

Podczas mojej kadencji jako prezydenta chcę przede wszystkim zagwarantować godność: godność dla stomatologii i zawodu lekarza w służbie społeczeństwu, godność dla ludzi i pacjentów, a wreszcie godność dla FDI i jego członków. Te ostatnie zostaną przyznane dentystom tylko wtedy, gdy niestrudzenie zaangażują się w poprawę globalnego zdrowia społeczeństwa.

Jakie są Pana priorytety na najbliższe 2 lata? 

Moimi priorytetami kieruje plan strategiczny FDI na lata 2018-2020 i jego 3 strategiczne obszary: członkostwo, wsparcie i transfer wiedzy. Moim ulubionym jest wsparcie, ponieważ istnieje podstawowa potrzeba współpracy między specjalistami oraz wymiany doświadczeń. Obecnie żyjemy w dekadenckim i konsumpcyjnym społeczeństwie, w którym decyzje z politycznych zmieniają się w kierunku ekonomicznych. Biorąc pod uwagę, że choroby jamy ustnej są nadal najbardziej rozpowszechnionymi chorobami na świecie, jesteśmy odpowiedzialni za uważną kontrolę konfliktów interesów w zakresie badań dentystycznych i medycznych oraz polityki dotyczącej zdrowia jamy ustnej. Prowadzenie świata do optymalnego zdrowia jamy ustnej (to wizja FDI) można osiągnąć jedynie przy wsparciu naszych partnerów korporacyjnych. Poprzez przejrzyste relacje i rozwiązywanie potencjalnych konfliktów interesów będziemy się starać zapewniać naszym pacjentom najlepszą profilaktykę, diagnostykę, leczenie i opiekę.

Kiedy dołączył Pan do FDI i co zainspirowało Pana do stania się aktywnym członkiem tej organizacji?

Z FDI związałem się w 2004 r. jako National Liaison Officer i Prezes Włoskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego. Nigdy nie szukałem żadnej szczególnej pozycji w federacji, jednak w związku z zaufaniem koleżanek i kolegów, wiary w to, co mówiłem i robiłem, rosnącej potrzeby działania i zjednoczenia naszej stomatologicznej społeczności, postanowiłem działać. To było moją największą inspiracją. To zaufanie towarzyszyło mi na każdym stanowisku, które zajmowałem w FDI od 2007 r. – najpierw jako przewodniczący Europejskiej Organizacji Regionalnej, a następnie jako członek Rady FDI, mówca i prezydent elekt.

Wizją FDI jest „prowadzenie świata w kierunku optymalnego zdrowia jamy ustnej”. Co oznacza dla Pana „optymalne zdrowie jamy ustnej”? 

Optymalne zdrowie jamy ustnej jest ściśle powiązane, ale nie wyłącznie, z definicją zdrowia jamy ustnej podaną przez FDI. Termin „optymalny” pozostawia miejsce na interpretację, a moja skromna, choć subiektywna, interpretacja brzmi: zdrowie jamy ustnej jest optymalne, gdy jest częścią zdrowego organizmu. Optymalne jest samo w sobie, ponieważ nie ma innego jego rodzaju!

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International