DT News - Poland - BCC o ubezpieczeniach od niepożądanych zdarzeń medycznych

Search Dental Tribune

BCC o ubezpieczeniach od niepożądanych zdarzeń medycznych

pią. 10 lutego 2012

ratować

Według Business Centre Club, nakładanie na szpitale nowych obciążeń bez wskazania źródeł ich finansowania jest poważnym błędem. Brakuje też symulacji skutków ekonomicznych takiego rozwiązania, a także analizy ofert ze strony firm ubezpieczeniowych.  

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej, szpitale mają obowiązek zawarcia dodatkowego ubezpieczenia z tytułu niepożądanych zdarzeń medycznych. Zdaniem przedstawicieli BCC, przepisy dotyczące ubezpieczenia szpitali będą miały znacząco negatywny wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego, będących organami założycielskimi wielu szpitali. To z kolei negatywnie wpłynie na rynek pracy, rozwój regionalny i finanse publiczne oraz realizację zadań własnych miast, gmin i powiatów.

BCC opowiada się za wprowadzeniem zasady dobrowolności nowego ubezpieczenia oraz zmian systemowych na rynku ubezpieczeń szpitali. Za zasadne uznaje propozycje dotyczące określenia warunków obowiązkowego ubezpieczenia, które umożliwią poszczególnym szpitalom podjęcie decyzji o zawarciu dodatkowego, ubezpieczenia według własnej oceny. Rekomendowaną przez BCC formą instytucji ubezpieczenia są towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (grupy podmiotów, np. szpitali). Utrudnieniem może być wymagana procedura i długi okres ich powołania, ale pozwoli to na mniejsze obciążenie środków przeznaczonych na leczenie pacjentów.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement