DT News - Poland - Czy ChatGPT może być pomocny podczas pracy klinicznej?

Search Dental Tribune

Czy ChatGPT może być pomocny podczas pracy klinicznej?

W najbliższej przyszłości narzędzia AI będą obecne w codziennej pracy klinicystów (fot.: Shutterstock, Production Perig).
Anita Hall Hoppe, Dental Tribune Internationa

Anita Hall Hoppe, Dental Tribune Internationa

pon. 19 lutego 2024

ratować

W wielu częściach świata przeludnienie spowodowało znaczące wydłużenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza, stawiając tym samym większe wymagania w stosunku do i tak już przeciążonych specjalistów, w tym lekarzy dentystów. Redakcja DTI rozmawia z prof. Víctorem Díaz-Floresem Garcíą, endodontą z wykształceniem prawniczym, na temat prowadzonych przez nigo badań, które wskazują, że sztuczna inteligencja (AI) może zostać okrzyknięta technologicznym bohaterem spieszącym na ratunek w rozwiązaniu tego kryzysu.

Na czym skupia się pańska grupa badawcza na Uniwersytecie Europejskim w Madrycie?
Wraz z moimi współpracownicami Yolandą Freire Ana Suarez i Margaritą Gómez Sánchez należymy do grupy Transformative Research in AI and New Enhancements for Dentistry, czyli TRAINED. Badamy możliwości AI w dziedzinie stomatologii, skupiając się szczególnie na bezpieczeństwie pacjenta. Pojawienie się sztucznej inteligencji w ogólnie rozumianej medycynie jest przytłaczające i konieczne jest zbadanie i zrozumienie, w jaki sposób może ona być użyteczna nie tylko dla klinicystów, ale co ważniejsze, dla pacjentów i ogółu populacji. Nasza grupa opublikowała już inne prace na ten temat, a naszym celem jest kontynuacja prac w tym obszarze.

Czy w Waszej pracy pojawiały się jakieś nieoczekiwane aspekty? Jakie są Pana zdaniem, najważniejsze wnioski z prowadzonych badań w kontekście ich przyszłego zastosowania w stomatologii?
Korzystanie np. z ChatGPT lub innej dowolnej aplikacji wykorzystującej duże modele językowe należy obecnie rozumieć jako narzędzie, ktore dopiero się rozwija. Nie wszystkie podawane nam informacje są prawidłowe, dlatego należy wyszkolić system, aby udzielał coraz bardziej poprawnych odpowiedzi. W badaniach przeprowadzonych za pomocą ChatGPT zaobserwowaliśmy obiecującą spójność w odpowiedziach na protokoły kliniczne, ale pracownik medyczny musi to zawsze sprawdzić, gdy korzysta z tych narzędzi jako podstawy do diagnozy lub leczenia. Jest oczywiste, że w najbliższej przyszłości narzędzia te będą obecne w codziennej pracy klinicystów, dziś jednak musimy zrozumieć, że są to systemy nieprzeszkolone, które można brać pod uwagę podczas podejmowania decyzji klinicznych, ale tylko w ograniczonym stopniu.

Publikacja pracy prowadzonego przez Pana zespołu wskazała, że sztuczna inteligencja może stać się niezwykle pomocna podczas pracy klinicznej, a dokładniej w dziedzinie chirurgii jamy ustnej, szczególnie w krajach, gdzie specjalizacje dentystyczne nie są jeszcze uznawane. Co zainspirowało Was jako badaczy do zbadania możliwości sztucznej inteligencji w tym kierunku?
Dostęp do informacji jest niezbędny do podejmowania decyzji. Dostępność aktualnych protokołów działań klinicznych jest zaletą dla pacjenta i pozwala uniknąć problemów związanych z bezpieczeństwem w wielu aspektach (stosowanie leków, określonych materiałów itp.). Cennym narzędziem byłby program AI przeszkolony przez specjalistów w konkretnej dziedzinie stomatologii. Jako grupa robocza zaobserwowaliśmy, że w przypadku chirurgii jamy ustnej istnieją protokoły o dużej wartości klinicznej, które mogą być bardzo przydatne zarówno dla dentystów ogólnych, jak i tych, którzy specjalizują się w określonej dziedzinie, dlatego istotne jest posiadanie narzędzia, które bezpośrednio dostarcza dokładnych informacji i dodatkowo udziela odpowiedzi na ewentualne pytania.

Ponieważ duże modele językowe i wszystkie programy sztucznej inteligencji opierają się na obszernych zbiorach danych, jak uspokoić klinicystów zaniepokojonych wykorzystaniem tak dużej ilości danych?
Państwa i organizacje międzynarodowe podejmują już działania poprzez szczegółowe ustawodawstwo w tej dziedzinie. Jako grupa z siedzibą w Unii Europejskiej uważnie monitorujemy to ustawodawstwo. Podczas szkolenia sztucznej inteligencji należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie danych osobowych pacjentów, ponieważ dane te są wrażliwe i możemy potencjalnie naruszyć przepisy o ochronie danych osobowych i ponieść poważne konsekwencje prawne. Pacjenci również powinni być świadomi tych kwestii i uważać, aby nie udostępniać swoich danych aplikacjom lub systemom, które nie mają nic wspólnego z prawdziwą pomocą medyczną, zwłaszcza tym, których celem jest komercjalizacja takich danych.

Badanie pt.: „Beyond the scalpel: Assessing ChatGPT’s potential as an auxiliary intelligent virtual assistant in oral surgery”, zostało opublikowane w wydaniu Computational and Structural Biotechnology Journal z grudnia 2023 r. Artykuł ten został wcześniej opublikowany w magazynie „AI dentistry – international magazine of artificial intelligence in dentistry”.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement