Duńskie Towarzystwo Stomatologiczne wskazuje na nieodwracalne szkody spowodowane używaniem snusu

Search Dental Tribune

Duńskie Towarzystwo Stomatologiczne wskazuje na nieodwracalne szkody spowodowane używaniem snusu

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
W porównaniu z 2014 r. używanie snusu wśród uczniów wzrosło o 9,4% w przypadku chłopców i 1,4% w przypadku dziewcząt w 2019 r. (Zdj .: Andrey_Popov / Shutterstock)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

pią. 3 grudnia 2021

save

KOPENHAGA, Dania: Używanie snusu przez młodych ludzi w Danii znacznie wzrosło w ostatnich latach, a Duńskie Towarzystwo Stomatologiczne wyraziło zaniepokojenie wynikającym z tego nieodwracalnym uszkodzeniem jamy ustnej i przebarwieniem zębów. Obecnie uchwalono nowe prawo zakazujące używania wyrobów tytoniowych – w tym snusu – w duńskich szkołach średnich i zawodowych.

Odsetek uczniów szkół średnich, którzy codziennie używają snusu, znacznie wzrósł w ostatnich latach. Według badania przeprowadzonego w 2019 r. przez Duński Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w 2019 r. 11,3% chłopców w szkołach średnich i 1,6% dziewcząt w liceum codziennie używało snusu, w porównaniu z zaledwie 1,9% chłopców i 0,2% dziewcząt w 2014 r.

W 2017 r. Duńskie Stowarzyszenie Stomatologiczne przeprowadziło ankietę wśród 527 dentystów na temat doustnych skutków używania snusu. Okazało się, że czterech na dziesięciu dentystów leczyło pacjentów, u których stwierdzono uszkodzenia jamy ustnej związane z używaniem snusu. Najczęstszymi konsekwencjami były zmiany na błonie śluzowej i cofnięcie się dziąseł. Ponadto jedna trzecia dentystów widziała pacjentów z przebarwionymi zębami.

Podobnie jak papierosy snus zawiera nikotynę i substancje rakotwórcze. Susanne Kleist, przewodnicząca Duńskiego Towarzystwa Stomatologicznego, powiedziała w komunikacie prasowym: „Snus podrażnia błonę śluzową jamy ustnej i może powodować cofanie się dziąseł. Gdy dziąsło cofnie się, a zęby zostaną odsłonięte, nie wyzdrowieje, nawet jeśli przestanie się używać snusu. Nikotyna zawarta w snusie ułatwia również uzależnienie i może zachęcić więcej młodych ludzi do palenia”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement