DT News - Poland - Dzieci w Polsce mają wciąż utrudniony dostęp do opieki dentystycznej

Search Dental Tribune

Dzieci w Polsce mają wciąż utrudniony dostęp do opieki dentystycznej

śro. 26 maja 2010

ratować

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP rozpatrzyła informację Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka zawierającą uwagi na temat nieprzestrzegania praw dziecka, m.in. przez brak podstawowej opieki medycznej w szkołach oraz utrudniony dostęp do dentystów i pediatrów.  

Sprawa powrotu gabinetów stomatologicznych do szkół stała się ostatnio priorytetem nie tylko Rzecznika Praw Dziecka, ale również Senatu. Jak podkreślił M. Michalak niektóre zmiany, których RPD domaga się od pewnego czasu są już w trakcie realizacji, m.in.: nowe standardy opieki nad kobietami ciężarnymi, które wymagają od lekarza zaproponowania przyszłym matkom wykonania teksty na obecność wirusa HIV. Na listę priorytetowych dziedzin wpisano stomatologię dziecięcą, co pozwala przypuszczać, że niebawem zwiększy się liczba lekarzy, wybierających tę specjalizację.

Do 2009 r. do biura Rzecznika zgłoszono 409 spraw związanych z prawem do życia i ochrony zdrowia. Michalak zwraca uwagę, że dzieci w Polsce nadal nie otrzymują odpowiedniej opieki zdrowotnej. W większości szkół nie ma gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a dzieciom przewlekle chorym, np. na cukrzycę lub padaczkę albo uczniom niepełnosprawnym nie zapewnia się odpowiednich warunków i komfortu nauki.

Wg Rzecznika Praw Dziecka 49% dzieci w wieku przedszkolnym i 60% uczniów gimnazjów ma wady postawy, a prawie 12% dziewcząt zaburzenia odżywiania. Ponadto znaczna część uczniów szkół gimnazjalnych eksperymentuje z różnego rodzaju używkami, które mają wpływa na stan zdrowia. Niedostateczna opieka stomatologiczna jest również jednym z wielu problemów, ponieważ jak wynika z badań, stan uzębienia dzieci jest coraz gorszy: ok. 85% uczniów cierpi na próchnicę, a wśród nastolatków poziom ten wzrasta do ok. 94%. Znaczna część dzieci posiada wady zgryzu.

Rzecznik Praw Dziecka uważa, że konieczne jest szybkie zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej dla dzieci w wieku szkolnym, a zwłaszcza opieki stomatologicznej. Jednym ze sposobów temu służących jest stworzenie systemu mobilnych gabinetów stomatologicznych, tzw. dentobusów.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement