DT News - Poland - II moduł II edycji EMDOI: „Regeneracja tkanek twardych w implantoprotetyce”

Search Dental Tribune

II moduł II edycji EMDOI: „Regeneracja tkanek twardych w implantoprotetyce”

pią. 30 grudnia 2022

ratować

W dn. 8-11 grudnia 2022 r. odbył się II moduł studiów podyplomowych EMDOI. European Master Degree in Oral Implantology to podyplomowe studia implantoprotetyczne dla średniozaawansowanych lekarzy z przewagą chirurgii stomatologicznej w programie nauczania.

Tematem przewodnim tego modułu była regeneracja tkanek twardych w implantoprotetyce. Uczestnicy mogli pogłębić wiedzę w zakresie postępowania w przypadku wybranych zmian patologicznych wyrostka zębodołowego przy planowaniu leczenia implantologicznego. Druga część pierwszego dnia modułu została poświęcona omówieniu zasad postępowania w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym oraz aspektom przygotowania do zabiegu pacjenta stosującego leki przeciwzakrzepowe. Gośćmi byli: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarzyk i dr hab. Mariusz Szuta z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Słuchacze II edycji EMDOI mogli również poznać tajniki sztuki autoprezentacji, w które wprowadzał uczestników Mariusz Szuba oraz uczestniczyć w wykładach prof. dr hab. Piotr Majewskiego, który omówił szczegółowo zasady regeneracji i wskazał podstawy biologiczne w kontekście różnych technik argumentacyjnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezentującej praktyczne aspekty diagnostyki radiologicznej w implantologii.

Swoje wykłady przedstawili też dr n. med. Adam Ziemlewski i dr n. med. Marcel Firlej. Pierwszy z wykładów poświęcony był tematyce uzupełnianie braków zębowych w przypadku braku zawiązków oraz odpowiedniemu czasowi zabiegów przy pełnej kooperacji zespołowej. Omówiona została również diagnostyka i planowanie leczenia zespołowego oraz ogólne zasady prowadzenia leczenia ortodontyczno-chirurgicznego wad gnatycznych. Dr Adam Ziemlewski mówił też o wpływie zabiegów ortognatycznych (SARPE, BIMAX) na ukrwienie kości i możliwości leczenia implantologicznego oraz zabiegów implantologicznych umożliwiających uzupełnienie braków zębowych w wadach gnatycznych. Poruszona została tematyka ustalania zgryzu konstrukcyjnego na implantach w aspekcie przygotowania do operacji ortognatycznej. Wspomniano o odpowiedniej rehabilitacji protetycznej na implantach jako elemencie stabilizującym i warunkującym długofalowy i przewidywalny efekt leczenia. Dr n med. Marcel Firlej omówił i przedstawił słuchaczom wytyczne dotyczące zachowania kości i przeprowadzania jej plastycznej ekspansji.

źródło: PTS

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement