Dental Tribune Poland

Narządy jamy ustnej ryb zdolne do regeneracji tkanek

By Dental Tribune International
October 05, 2020

Po zbadaniu procesu wymiany zębów u zwierząt, naukowcy z Wielkiej Brytanii i USA zidentyfikowali podobieństwa między zębami i kubkami smakowymi ryby. Wyniki sugerują, że narządy jamy ustnej ryb są w stanie regenerować tkanki i można nimi manipulować.

Badanie było wynikiem współpracy King’s College London i Georgia Institute of Technology. Ponieważ prawie jedna trzecia wszystkich dorosłych w wieku powyżej 65 lat jest bezzębna, naukowcy starali się bardziej szczegółowo zbadać regenerację tkanek. Po przeanalizowaniu modeli ryb pielęgnic i myszy oraz opierając się na wcześniejszych badaniach dotyczących regeneracji, naukowcy odkryli, że zęby zastępcze mają nabłonek z rozwijającymi się kubkami smakowymi. Co więcej, zidentyfikowali, że oba narządy mają podobne populacje komórek macierzystych i że ścieżka sygnalizacyjna BMP odróżnia zęby od kubków smakowych na wspólnym nabłonku.

Mysie modele genetyczne ze zmodyfikowaną aktywnością sygnalizacyjną BMP ujawniły również, że ekspresja genów zębów jest ektopowo aktywowana w kubkach smakowych, gdy sygnalizacja BMP jest podwyższona. Odkrycia te wskazują, że niektóre populacje komórek nabłonka nie zostały uznane przez badaczy i wykazują znaczny potencjał w bioinżynierii i stomatologii.

„Te badania są doskonałym przykładem możliwości badania wielu gatunków w celu uzyskania nowatorskich spostrzeżeń, które mogą wpłynąć na ludzką medycynę regeneracyjną” - powiedział prof. Paul T. Sharpe, kierownik Centrum Biologii Twarzowo-Twarzowej i Regeneracyjnej w King's College London .

Badanie zatytułowane „Plastyczność rozwojowa nabłonkowych komórek macierzystych w odnowie zębów i kubków smakowych” ma zostać opublikowane dzisiaj w Proceedings of the National Academy of Sciences w Stanach Zjednoczonych Ameryki, przed włączeniem do numeru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International