DT News - Poland - Innowacyjność szansą rozwoju sektora opieki zdrowotnej

Search Dental Tribune

Innowacyjność szansą rozwoju sektora opieki zdrowotnej

czw. 1 sierpnia 2013

ratować

 Aż 61% przedstawicieli sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia boi się ryzyka, na jakie ich firmy są narażone w związku z reformami systemu ochrony zdrowia, które zostały przeprowadzane w wielu krajach.

 Choć połowa z nich upatruje w reformach szansy na rozwój, to jednocześnie 41% przyznaje, że nie jest do tego przygotowana. To najważniejsze wnioski z globalnego badania pt.: „Health care reform and life sciences: threat, opportunity or both?” przeprowadzonego przez Deloitte.

Raport, który został przygotowany przy współpracy z The Economist Intelligence Unit, opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród prawie 300 przedstawicieli kadry kierowniczej spółek prowadzących działalność w sektorze farmaceutycznym i ochrony zdrowia.

Przeprowadzona analiza pokazuje, że wydatki na opiekę zdrowotną systematycznie rosną, np. w tym roku kwota publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na ten cel wyniesie w Europie Zach. średnio ponad 4.300 dolarów na osobę. Za 3 lata będzie to 4.600 dolarów. W Europie Środkowej i Wsch. kwoty te są 4 razy mniejsze (2013 r. – 945 dolarów, 2016 r. – 1.211 dolarów) i są porównywalne z krajami Ameryki Łacińskiej. Trwający od kilku lat kryzys ekonomiczny i konieczność optymalizacji kosztów wymógł jednak na rządach wielu państw przeprowadzenie reform systemu ochrony zdrowia. W ostatnich latach przeprowadzono je m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Chinach, Brazylii, Niemczech i Francji. „Zmiany na dużych rynkach w Europie, USA i Azji miały wpływ na ten sektor na całym świecie. Kryzys powoduje m.in. presję cenową wywieraną na firmy farmaceutyczne oraz zastępowanie leków patentowych przez tańsze preparaty generyczne” – mówi Agnieszka Sarna, przedstawiciel autorów raportu.

Największym wyzwaniem dla ponad 40% przedstawicieli sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia są w obecnej sytuacji kontakty z niedawno powołanymi lub zreformowanymi agendami rządowymi, które często same jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób mają funkcjonować. Aż 43% badanych firm przyznało, że zwiększyło budżety działów, które odpowiadają za kontakty ze stroną rządową. Choć 41% ankietowanych na drugim miejscu swoich priorytetów umieściło dostosowanie strategii biznesowej do nowych realiów, to jednocześnie podobny odsetek badanych przyznał, że podejście ich firm do zmieniającej się rzeczywistości jest bardziej reaktywne (41%) niż strategiczne (20%). Wg raportu, dogłębne zrozumienie istoty przeprowadzanych reform oraz opracowanie globalnych planów działania to poważne wyzwanie dla wielu firm z tego sektora.

Raport wskazuje także, że celem reform systemu ochrony zdrowia w wielu krajach, obok optymalizacji kosztów i zwiększenia dostępu pacjentów do rynku ochrony zdrowia jest także nacisk na rozwój innowacyjności produktów medycznych i innych artykułów wytwarzanych przez spółki z tego sektora. Tak jest m.in. w Chinach, Brazylii i Wielkiej Brytanii, w których firmy prowadzące działalność naukowo-badawczą mają łatwiejszy dostęp do finansowania lub preferencyjne stawki podatkowe. Zdaniem ekspertów jest to szansa na rozwój dla branży farmaceutycznej i medycznej, które już teraz powinny zmodyfikować proces prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, aby dostosować się do nowych warunków. Dostrzegają to także sami badani, spośród których aż 65% deklaruje, że zmieniło lub zmieni swoje podejście do procesu innowacji w ciągu najbliższych 3 lat. Z kolei 58% badanych woli dostosować swoje modele sprzedaży do nowych wymogów regulacyjnych.

Reformy wiążą się z istotnymi wyzwaniami, ale niemal połowa ankietowanych (47%) dostrzega w nich również ogromne możliwości rozwoju. Dlatego 39% respondentów stawia na tworzenie produktów spełniających wymagania reformowanych systemów ochrony zdrowia, w szczególności ukierunkowanych na realizację potrzeb pacjenta.

W ankiecie wzięło udział 295 osób, z czego po 33% pochodziło z Europy Zach. i Ameryki Płn., 26% z regionu Azji i Pacyfiku, a pozostała część z Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej. 58% badanych pracuje dla firm, których globalne przychody roczne przekraczają 500 mln dolarów. Wszyscy ankietowani reprezentują sektor life sciences and health care, z czego 36% stanowią pracownicy sektora farmaceutycznego (badania i rozwój, produkcja, dystrybucja hurtowa), producenci urządzeń medycznych i pracownicy spółek diagnostycznych (20%), usługodawcy (20%) oraz przedstawiciele branży biotechnologicznej (13%). Pozostali respondenci to przedstawiciele systemu ochrony zdrowia, dystrybucji i branży ubezpieczeń zdrowotnych. 120 ankietowanych to członkowie zarządów badanych firm.

na podst.: Deloitte USA

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement