Istotną rolę w kształtowaniu prywatnego rynku usług medycznych w 2023 r. odegrają pracodawcy

Search Dental Tribune

Istotną rolę w kształtowaniu prywatnego rynku usług medycznych w 2023 r. odegrają pracodawcy

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
fot.: Rafael Juárez (Pixabay)
Dental Tribune Poland

Dental Tribune Poland

śro. 18 stycznia 2023

save

Zmienna dynamika gospodarki, szalejąca inflacja, wzrost świadomości zdrowotnej Polaków napędzany pandemiami COVID 19 i grypy oraz zła kondycja publicznej służby zdrowia to czynniki, które będą kształtować rynek usług medycznych w 2023 r.

W opinii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, rosnące koszty usług medycznych w Polsce to efekt wybuchu pandemii oraz wynikających z niej rygorów sanitarnych, które zmusiły podmioty medyczne do wdrożenia szeregu nowych rozwiązań, takich jak m.in. informatyzacja pracy i obsługi klienta, nowe procedury bezpieczeństwa oraz przeszkolenie personelu. Zmiany cenników spowodowała również utrzymująca się przez wiele miesięcy na najwyższym od lat poziomie inflacja i wiążące się z nią zwyżki cen usług, towarów, a także energii i paliw. Średnio o kilkanaście procent wzrosły również pensje wykwalifikowanego personelu medycznego oraz lekarzy.

„Zmieniające się z miesiąca na miesiąc ceny usług medycznych to jedna z podstawowych niedogodności, z którą w minionym roku musieli zmierzyć się pacjenci. W okresie hossy dzięki preferencyjnym pakietom Polacy mieli dostęp do szerokiego wachlarza usług medycznych w wyjątkowo korzystnych cenach. Obecnie konieczność zaciskania pasa przy równoczesnym wzroście świadomości zdrowotnej rodzi powszechną frustrację – wszyscy chcemy mieć dostęp do najlepszych usług i specjalistów, a rzeczywistość zmusza nas do coraz większej dyscypliny finansowej. Niestety, podmioty medyczne nie są w stanie wziąć na siebie wszystkich podwyżek. Cenniki usług i badań powinny wzrosnąć w 2023 r. co najmniej o 30%, żeby zachować rentowność” – podkreśla Jacek Rozwadowski, prezes CM enel-med.

W drugiej połowie ubiegłego roku IR Center przeprowadził kompleksowe badanie rynku, aby zrozumieć potrzeby i oczekiwania osób zatrudnionych w istotnych dla gospodarki branżach. Analiza wykonana na próbie prawie 900 osób dowodzi, że po doświadczeniu COVID-19 Polacy faktycznie stawiają na zdrowie – swoje i swoich najbliższych. Aż 97% uczestników badania podkreślała znaczenie troski o zdrowie innych członków swojej rodziny, 94% zaznaczała, że ważne dla nich jest dbanie o własne zdrowie psychiczne i fizyczne.

Niekorzystne przemiany gospodarcze, które zwłaszcza w drugiej połowie 2022 r. dotknęły polskie rodziny sprawiają, że Polacy zmuszeni są do szukania oszczędności. Wg badania Krajowego Rejestru Długów, w pierwszym kwartale tego roku aż 60% osób zamierza ograniczyć wydatki, co 5. Polak jeszcze nie wie, czy ograniczy wydatki, a zaledwie 16% nie ma w planach ograniczeń. Co 5. badany planuje oszczędzać na lekach, badaniach diagnostycznych lub wizytach lekarskich. „Potrzeby medyczne polskiego rynku są ogromne i wciąż rosną. Znaczącą rolę w utrzymaniu obecnego tempa rozwoju cywilizacyjnego, w tym powszechnego dostępu do nowoczesnych metod leczenia, badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji mogą odegrać pracodawcy. I jak dowodzą badania – pracownicy oczekują od firm aktywności w tym obszarze” – mówi J. Rozwadowski.

Jak pokazuje raport „Rola pracodawcy w czasach nieustannych zmian – jak personalizować ofertę dla pracowników i wyjść naprzeciw ich potrzebom?” abonament zdrowotny w miejscu pracy jest ważny dla 73% pytanych, a bardzo ważny dla 28% osób. Obecnie do posiadania benefitu w tej formule przyznaje się zaledwie 43% osób. Analiza IR Center potwierdza, że firmy oferujące pracownikom rozwiązania medyczne są postrzegane jako organizacje lepiej dbające o zatrudnionych (77%) oraz chętniej polecane jako pracodawcy (69%). Respondenci podkreślają, że lepiej czują się w takich miejscach pracy, są bardziej zmotywowani i zaangażowani.

Zauważalnym trendem, który będzie kształtował rynek opieki zdrowotnej w 2023 r. jest fakt, że coraz więcej osób potwierdza gotowość współfinansowania rozwiązań medycznych oferowanych w miejscu pracy. Wg badania IR Center, aż 60% badanych rozważa możliwość dopłacania do spersonalizowanego pakietu zdrowotnego. Ta liczba wzrasta do 67%, jeśli pakiet zawierałby dodatkowo rozszerzoną ofertę stomatologii zachowawczej i estetycznej.

„Jak pokazują przeprowadzone analizy, szansą na wyjście impasu w 2023 r. jest współfinansowanie opieki medycznej. Zarówno firmy, jak i pacjenci są już gotowi na wdrożenie partycypacyjnego modelu w ochronie zdrowia. Branże, które zdecydują się na taką zmianę w myśleniu o benefitach pracowniczych, zyskają znaczącą przewagę konkurencyjną. Prywatni świadczeniodawcy usług medycznych optymalizują i nadal muszą optymalizować koszty, choćby dygitalizując jak najwięcej procesów na linii lekarz-pacjent. Ale działania tylko po stronie placówek medycznych nie wystarczą. Dopiero dopłata rzędu kilkudziesięciu złotych umożliwia skonstruowanie atrakcyjnej i spersonalizowanej oferty zdrowotnej. Bez tego ani pracodawca, ani placówki nie będą w stanie zapewnić pracownikom satysfakcjonującej dostępności i zakresu usług w ramach ich pakietów” – podsumowuje Jacek Rozwadowski.

źródło: mat. prasowe enel-med

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement