DT News - Poland - Leczenie implantoprotetyczne pojedynczych braków zębowych – opis przypadków

Search Dental Tribune

Leczenie implantoprotetyczne pojedynczych braków zębowych – opis przypadków

Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa

Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa

śro. 7 stycznia 2015

ratować

Ze względu na efektywność leczenia implantologia i implantoprotetyka stały się najnowocześniejszymi metodami leczenia braków zębowych, które stwarzają możliwości nieosiągalne dla tradycyjnej protetyki. Chcąc zapewnić pacjentom właściwe rozwiązania implantoprotetyczne, należy postępować zgodnie z obowiązującym protokołem zabiegowym – od planowania przedzabiegowego do etapu ostatecznego osadzenia pracy protetycznej.

Niezwykle istotnym elementem wydaje się być wybór odpowiedniego systemu implantologicznego, pozwalającego na zastosowanie implantów w różnych sytuacjach klinicznych – od braku pojedynczego zęba do całkowitego bezzębia. Zastosowanie implantów BEGO Semados umożliwia wykonanie nawet skomplikowanych prac protetycznych przy stosunkowo niewielkim koszcie.

Przypadek 1 – uzupełnienie braku pojedynczego zęba

38-letni pacjent, ogólnie zdrowy, niepalący zgłosił się w celu uzupełnienia braku zęba 11. Mężczyzna został pobity, w wyniku czego doszło do złamania korony zęba 21 oraz złamania korony i korzenia zęba 11 (Ryc. 1).

Ze względu na inne obrażenia ciała zaplanowano ekstrakcję oraz wczesną implantację. Ząb 11 został usunięty, a zębodół zaopatrzono Biocollagenem (Ryc. 2). Ząb 21 odbudowano oraz opracowano pod uzupełnienie tymczasowe (Ryc. 3). Po 8 tygodniach przystąpiono do zabiegu implantologicznego. Po odpreparowaniu płata stwierdzono ubytek policzkowej blaszki kostnej (Ryc. 5). Przygotowano łoże implantu w obrębie okna estetycznego (Ryc. 6) i wprowadzono implant BEGO Semados S 4, 1L 13 (Ryc. 7 i 8). Wykonano augmentację biomateriałem BEGO Oss, który pokryto błoną kolagenową BEGO Membrane w technice dwuwarstwowej (Ryc. 9 i 10). Ranę zaszyto szwami nieresorbowalnymi.

Po 6 miesiącach od zabiegu odsłonięto implant i uwidoczniono nową, odbudowaną biomateriałem kość (Ryc. 11). Wykonano koronę tymczasową na łączniku tymczasowym w celu kształtowania dziąsła (Ryc. 12 i 13). Po 3 tygodniach wykonano transfer indywidualny oraz przystąpiono do wykonania ostatecznej pracy protetycznej opartej na łączniku cyrkonowym oraz korony 21 na podbudowie cyrkonowej (Ryc. 14-17).

Przypadek 2 – uzupełnienie braku skrzydłowego w szczęce

25-letnia pacjentka, ogólnie zdrowa, niepaląca zgłosiła się w celu uzupełnienia braku zębów 24-26. Zaplanowano podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą z jednoczesnym wprowadzeniem 2 implantów, a po okresie gojenia most 24-26 (Ryc. 18 i 19).

Po odpreparowaniu płata przygotowano łoże implantu w miejscu 24 i wprowadzono implant BEGO Semados S3, 25L 11,5. Następnie z użyciem SLA Kit wykonano okienko w ścianie zatoki. Podczas preparacji błony śluzowej zatoki doszło do niewielkiej perforacji, którą zaopatrzono błoną kolagenową BEGO Membrane. Do zatoki wprowadzono BEGO Oss, przygotowano łoże implantu 26 i wprowadzono implant BEGO Semados S3, 75L 11,5. Jako śrubę zmykającą zastosowano śrubę typu Engelke, która uniemożliwia przemieszczenie implantu w kierunku światła zatoki szczękowej. Wykonano boczną augmentację w okolicy 24 materiałem BEGO Oss oraz całość pokryto błoną kolagenową BEGO Membrane. Założono szwy nieresorbowalne (Ryc. 20-27).

Po 7-miesięcznym okresie gojenia implanty odsłonięto i przystąpiono do wykonania ostatecznej pracy protetycznej – mostu cyrkonowego na łączniku cyrkonowym i tytanowym (Ryc. 28-31).

Podsumowanie

Szeroki wybór komponentów protetycznych umożliwia zastosowanie implantów firmy BEGO w wielu różnych sytuacjach klinicznych – od uzupełnienia pojedynczego zęba po całkowitą rekonstrukcję pełnego łuku zębowego.

Stosowanie Implantów BEGO Semados S gwarantuje przewidywalne i długoczasowe wyniki zarówno w przypadku samodzielnego zastosowania, jak i w połączeniu ze sterowaną regeneracją kości. Konstrukcja tych implantów spełnia też warunki natychmiastowego obciążenia, sprawiając, że stanowią one nowoczesny i uniwersalny system implantologiczny.

embedImagecenter("Imagecenter_1_1539",1539, "large");

_Autorzy:
lek. stom. Katarzyna Zaklika-Mrukwa
lek. stom. Marek Mrukwa, ICOI Diplomate

DUO-DENT
Praktyka Stomatologii Estetycznej i Implantologii
www.duodentclinic.pl

 

Piśmiennictwo:
1. Wczesna implantacja po ekstrakcji pojedynczego zęba w strefie estetycznej: uzasadnienie biologiczne i procedury chirurgiczne. Quintesence Periodontologia – Implanty; 4, 2009, 291-298.
2. Stephen S. Wallace, Stuart J. Froum: Effect of Maxillary Sinus Augmentation on the Survival of Endosseous Dental Implants. A Systematic Review; Annals of Periodontology, 8, 2003, 328-343.
3. B Greven, M Luepke, SH von Dorsche; Telescoping implant prostheses with intraoral lutedgalvanomesostructures to improve passive fit; Journal of Prosthetic Dentistry, Vol.98, Issue 3, Sept. 2007, 239-244.
4. Nicola U. Zizmann, Carlo P. Marinello: Fixed or removable implant-suported restorations in the edentolous maxilla: literature review; Cont. Education 21; Vol 12; No6; 599-608.
5. Canullo L., Clinical outcome study of customized zirconia abutments for single-implant restorations; Int J Prosthodont; 2007 Sep-Oct;20(5):489-493.
6. Scott D. Ganz: Presurgical Planning With CT-Derived Fabrication of Surgical Guides; Journal of Oral and Maxillofacial Surgery; Vol 63, Issue 9, Sept. 2005, 59-71.
7. W. Engelke, Oscar A., María Bioing, W. Schwarzwäller, M. Mendoza: Immediate Occlusal Loading of Freestanding Implants Using Cortical Satellite Implants: Preliminary Report of a Prospective Study; Implant Dentistry; Vol 14; Issue 1; March 2005; 50-57.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement