Dental Tribune Poland

Naukowcy odkryli pigmenty lapis lazuli w szczątkach średniowiecznej kobiety

By Dental Tribune Poland
May 20, 2019

W ekscytującym odkryciu, które może pomóc zmienić sposób, w jaki patrzymy na średniowieczną historię, badacze odkryli ślady lapis lazuli w kamieniu nazębnym kobiety pochowanej w IX-XIV-wiecznym kompleksie kościołów i klasztorów w Niemczech. Dowody te sugerują, że była ona utalentowanym twórcą iluminowanych manuskryptów, kwestionując wcześniejsze wierzenia dotyczące roli kobiet w tym czasie.

W średniowiecznej Europie lapis lazuli był równie rzadki i kosztowny, jak złoto. Odkrycia śladów niebieskiego pigmentu przechowywanego w płytce nazębnej dokonali naukowcy z Instytutu Nauk o Ludzkości im. Maxa Plancka w Jenie i Uniwersytetu w Yorku w Wielkiej Brytanii, Daje to coraz więcej dowodów na to, że w Europie w czasach średniowiecza zakonnice były nie tylko piśmienne, ale także zajmowały się powielaniem książek i dokumentów.

Aby zidentyfikować niebieskie zabarwienie w blaszce kostnej, naukowcy zastosowali szereg technik mikroskopii świetlnej i elektronowej, a także spektroskopię, w tym technikę zwaną spektroskopią Ramana, która pozwala na nieinwazyjne sposoby charakteryzowania pigmentów mineralnych i innych materiałów dzięki promieniom lasera. 

„To było kompletne zaskoczenie! Gdy kamień rozpuścił się, uwolnił setki drobnych niebieskich cząsteczek” – powiedziała jedna z autorek badania, dr Anita Radini, Wellcome Trust Research Fellow w Medical Humanities na Uniwersytecie w Yorku. „Mamy tu bezpośredni dowód na to, że kobiety w średniowieczu, nie tylko się malowały, ale używały bardzo rzadkiego i drogiego pigmentu” – wyjaśniła inna badaczka, prof. Christina Warinner z Instytut Maxa Plancka. „Historia tej kobiety mogła pozostać ukryta na zawsze, gdyby nie techniki, którymi dzisiaj dysponujemy. Zastanawiam się, ilu innych artystów możemy znaleźć na średniowiecznych cmentarzach” – dodała.

Badanie „Medieval women’s early involvement in manuscript production suggested by lapis lazuli identification in dental calculus” („Wczesne zaangażowanie średniowiecznych kobiet w wytwarzanie manuskryptów sugerowane przez identyfikację lapis lazuli w kamieniu nazębnym”) zostało opublikowane w styczniu br. na łamach Science Advances.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International