Dental Tribune Poland

Naukowcy stwierdzili niekorzystne skutki zdrowotne związane z waporyzacją

By Dental Tribune Poland
April 01, 2020

Badacze analizujący potencjalne skutki zdrowotne waporyzacji donieśli, że wdychanie pary z papierosów elektronicznych jest związane ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), czyli schorzeń, o których wiadomo, że są spowodowane paleniem tradycyjnych papierosów. Dodatkowo stwierdzono, że zarówno palenie, jak i waporyzacja 6-krotnie zwiększa ryzyko rozwoju POChP w porównaniu z osobami, które powstrzymały się od używania jakichkolwiek wyrobów tytoniowych.

Wg Amerykańskiej Fundacji ds. Astmy i Alergii, astma dotyka ok. 25 mln Amerykanów, a POChP ok. 16 mln. Uważa się, że palenie wywołuje obie choroby, a Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że wskaźniki astmy i POChP rosną na całym świecie.

W 2 ostatnich badaniach naukowcy wykorzystali dane z Behavioral Risk Factor Surveillance System. Pierwsze badanie objęło 402 822 osoby, które nie paliły tradycyjnych papierosów (zdefiniowane jako palące mniej niż 100 papierosów w ciągu życia). Spośród nich 3 103 zgłosiło stosowanie e-papierosów, a 34 074 choruje na astmę.

„Mimo, że e-papierosy mogą okazać się ogólnie bezpieczniejsze niż tradycyjne papierosy, nasze badania zwiększają dowody na to, że niosą ze sobą ryzyko dla zdrowia” – powiedział dr Michael Blaha, prof. medycyny w Johns Hopkins University School of Medicine (JHUSM). „Badania te są pierwszymi z serii większych i długoterminowych analiz, które w bardziej zdecydowany sposób dostarczą dowodów w celu poinformowania użytkowników tytoniu i organów regulacyjnych” – kontynuował.

Wśród palących e-papierosy prawie 11% zgłosiło astmę, w porównaniu z 8% tych, którzy nigdy nie używali e-papierosów. Obecni użytkownicy e-papierosów byli o 39% bardziej skłonni do zgłaszania astmy, podczas gdy okazjonalni i codzienni użytkownicy e-papierosów mieli odpowiednio 31% i 73%, częściej zgłaszali występowanie astmy w porównaniu z nieużywającymi e-papierosów.

W drugim badaniu, spośród ponad 700 000 ankietowanych, ok. 61% zgłosiło, że nigdy nie paliło papierosów, ok. 9% było palaczami obecnie, a 30% byłymi palaczami. Ponadto, ponad 3% stwierdziło, że obecnie używa e-papierosów, a 2%, że używało zarówno e-papierosów, jak i paliło tradycyjne papierosy.

Spośród tych, którzy twierdzili, że używali e-papierosów, ok. 11% zgłosiło przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedmę płuc lub POChP, w porównaniu z 5,6% osób, które twierdziły, że nigdy nie używały e-papierosów. Ponadto, obecni użytkownicy e-papierosów mieli 75% większe prawdopodobieństwo zgłoszenia POChP w porównaniu z tymi, którzy nigdy nie palili. Ci, którzy zarówno waporyzowali, jak i palili, byli prawie 6 razy bardziej narażeni na POChP w porównaniu z tymi, którzy nigdy ich nie używali, podczas gdy samo palenie papierosów tradycyjnych zwiększyło te szanse 3-krotnie.

„Jako lekarz martwię się najbardziej o tych, którzy używają zarówno e-papierosów, jak i papierosów tradycyjnych, ponieważ mogą w efekcie przyjmować najwięcej nikotyny, która może wyrządzić największe szkody” – powiedział główny autor badania, dr Albert Osei, doktor habilitowany w JHUSM. „Poprzez kampanie na rzecz zdrowia publicznego w końcu zmniejszyliśmy palenie w niektórych populacjach, ale teraz, biorąc pod uwagę obecną epidemię waporyzacji przewiduję, że całe nowe, dotychczas nieużywające wcześniej tytoniu, młode pokolenie uzależni się od nikotyny, jeśli nie zintensyfikujemy działań edukacyjnych w zakresie zdrowia publicznego”. Wg Centers for Disease Control and Prevention, spośród 16 mln ludzi w USA, którzy mają POChP, 38% nadal pali.

Pierwsze badanie pt.: „Związek między używaniem e-papierosów a astmą wśród nigdy niepalących i palaczy papierosów tradycyjnych: system monitorowania czynników ryzyka behawioralnego (BRFSS) 2016 i 2017” zostało opublikowane on-line pod koniec 2019 r. w BMC Pulmonary Medicine.

Nowsze badanie pt.: „Związek między używaniem papierosów elektronicznych a przewlekłą obturacyjną chorobą płuc wg statusu palenia: system monitorowania behawioralnego czynnika ryzyka 2016 i 2017” opublikowano on-line 1 stycznia 2020 r. na łamach American Journal of Preventive Medicine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International