Dental Tribune Poland

Istnieją związane z rakiem zmiany genetyczne u użytkowników elektronicznych papierosów

By Dental Tribune Poland
December 03, 2019

Mimo kwitnącego rynku papierosów elektronicznych, wyroby te mogą nie być nieszkodliwą alternatywą dla palenia. Ostatnie badanie wykazało, że u użytkowników e-papierosów rozwijają się niektóre z tych samych zmian molekularnych związanych z rakiem w tkance jamy ustnej, co u palaczy papierosów tradycyjnych.

W badaniu naukowcy z University of Southern California (USC) przeanalizowali ekspresję genów w komórkach nabłonka jamy ustnej u 42 użytkowników e-papierosów, 24 palaczy papierosów i 27 osób niepalących, aby przetestować zmiany genów, ponieważ pewne zmiany w ekspresji genów mogą prowadzić do powstawania nowotworów. Zarówno palacze, jak i użytkownicy waporyzerów wykazywali nieprawidłową ekspresję lub deregulację w dużej liczbie genów związanych z rozwojem raka. Ok. 26% zderegulowanych genów u użytkowników e-papierosów było identycznych z genami występującymi u palaczy. Niektóre zderegulowane geny występujące u użytkowników e-papierosów, ale nie u palaczy są związane z rakiem płuc, przełyku, pęcherza, jajnika i białaczką.

„Istniejące dane pokazują, że para papierosów e-papierosów nie jest jedynie parą wodną, jak niektórzy sądzą” – powiedział starszy autor dr Ahmad Besaratinia, prof. nadzw. badań medycyny prewencyjnej w Keck School of Medicine w USC. „Chociaż stężenia większości związków rakotwórczych w produktach e-papierosowych są znacznie niższe niż w dymach papierosowych, nie ma bezpiecznego poziomu, który likwidowałby działanie tych szkodliwych rakotwórczych substancji” – dodał.

Dr Besaratinia zauważyła, że ​​zmiany molekularne obserwowane w badaniu nie są rakiem, a nawet stanem przedrakowym, ale raczej wczesnym ostrzeżeniem o procesie, który może potencjalnie prowadzić do wystąpienia raka, jeśli nie zostanie podjęte odpowiednie leczenie. Naukowcy planują powtórzyć badanie z większą grupą osób i zbadać mechanizmy powodujące deregulację genów. Rozpoczynają także inne badanie, w którym palacze zamienią papierosy tradycyjne na e-papierosy, aby sprawdzić, czy po tej zmianie nastąpią jakiekolwiek wahania w regulacji genów. „W przeważającej większości uczestnicy są równie jak my ciekawi, czy te produkty są bezpieczne” – powiedziała Besaratinia.

Badanie pt.: „Deregulacja genów istotnych biologicznie i powiązanych szlaków molekularnych w nabłonku jamy ustnej użytkowników papierosów elektronicznych” zostało opublikowane on-line w pierwszym wydaniu International Journal of Molecular Sciences w lutym 2019 r.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International