NIL zwraca się do Komisji Europejskiej w sprawie minimalnych wymogów kształcenia lekarzy

Search Dental Tribune

NIL zwraca się do Komisji Europejskiej w sprawie minimalnych wymogów kształcenia lekarzy

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
fot.: Michal Jarmoluk (Pixabay)
Dental Tribune Poland

Dental Tribune Poland

czw. 12 stycznia 2023

save

Otwieranie kierunków lekarskich na kolejnych uczelniach wzbudza sprzeciw środowiska lekarskiego, które podkreśla, że zwiększanie liczby absolwentów nie rozwiąże problemów kadrowych w publicznej ochronie zdrowia.

Istnieją wątpliwości co do kwestii związanych z zapleczem dydaktycznym, a także tego, że nie jest do tego dostosowany system kształcenia podyplomowego i może to skutkować obniżeniem poziomu wiedzy i nieprzygotowaniem do należytej opieki nad pacjentami, a co za tym idzie – zmniejszeniem bezpieczeństwa pacjentów i jakości świadczeń zdrowotnych. Samorząd lekarski zwrócił się do Komisji Europejskiej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących minimalnych wymogów kształcenia lekarzy.

Pismo skierowane do Henninga Ehrensteina, szefa działu D1 Umiejętności, Usługi, Zawody w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski przekazał je również do wiadomości Ministrowi Zdrowia Adamowi Niedzielskiemu i Ministrowi Edukacji i Nauki Przemysławowi Czarnkowi.

„Art. 24 dyrektywy 2005/36/WE określający minimalne wymogi kształcenia lekarzy stanowi, że kształcenie lekarskie na podstawowym poziomie obejmuje co najmniej 5-letni okres studiów, obejmujący co najmniej 5 500 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego prowadzonego na uniwersytecie lub pod jego nadzorem” – czytamy w piśmie. Podkreślono, że pojawia się wątpliwość, czy studia prowadzone przez część uczelni można uznać za zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie. „Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uznało, że zasadne jest w tej sprawie zasięgnąć opinii prawnej właściwych służb Komisji Europejskiej” – argumentuje w piśmie prezes NRL Łukasz Jankowski.

Samorząd czeka na odpowiedź z Komisji Europejskiej. 22 grudnia 2022 r. do pisma odniósł się minister Przemysław Czarnek. W odpowiedzi powołuje się on na szersze definicje słowa uniwersytet, używanego w przepisach unijnych oraz wymienia regulacje, które jego zdaniem są wystarczające dla potwierdzenia spełnienia warunków możliwości kształcenia lekarzy.

„Samorząd lekarski od dawna apeluje, aby kształcenie przyszłych kadr medycznych odbywało się jedynie w warunkach uniwersyteckich, co jest zgodne z regulacjami Unii Europejskiej. Wyrażamy obawę, czy forsowane przez rządzących zwiększenie ilości kadr medycznych kosztem możliwego obniżenia jakości kształcenia nie spowoduje braku możliwości uznawania kwalifikacji części polskich lekarzy w innych krajach Unii Europejskiej” – komentuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Pełna treść pisma do Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki: www.nil.org.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement