Pacjenci z ciężką chorobą psychiczną tracą krytyczną opiekę stomatologiczną

Search Dental Tribune

Pacjenci z ciężką chorobą psychiczną tracą krytyczną opiekę stomatologiczną

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
W badaniu jakościowym zidentyfikowano powody, dla których pacjenci stomatologiczni z ciężką chorobą psychiczną są znacznie bardziej narażeni na problemy ze zdrowiem jamy ustnej. (Zdjęcie: Shutterstock/Elnur)

JORK, WIELKA BRYTANIA: Pacjenci, którzy zmagają się z ciężką chorobą psychiczną (SMI) są trzy razy bardziej narażeni na całkowite bezzębie niż w populacji ogólnej, wynika z nowego badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Yorku. Badanie jakościowe, które przeprowadzono za pomocą wywiadów zarówno z świadczeniodawcami, jak i pacjentami, wskazało na istnienie i przyczyny istotnych nierówności w zdrowiu jamy ustnej oraz zasugerowało zmiany, które mogłyby zostać wprowadzone przez Narodową Służbę Zdrowia (NHS).

Dr Masuma Mishu, badacz epidemiologiczny z University of York i główny autor badania, powiedział w komunikacie prasowym: „Ludzie z ciężką chorobą psychiczną mają gorszy stan zdrowia jamy ustnej w porównaniu z osobami bez chorób psychicznych, a nieleczona próchnica zębów jest częstą przyczyną hospitalizacji niepsychiatrycznej dla tej grupy. Nasze badanie dotyczy pilnej potrzeby zrozumienia przyczyn tych nierówności w zakresie zdrowia jamy ustnej”.

Przeprowadzono wywiady z siedmioma uczestnikami cierpiącymi na poważne choroby psychiczne, takie jak schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne lub choroba afektywna dwubiegunowa, a także z dziesięcioma pracownikami służby zdrowia, w tym opiekunami, dentystami, pielęgniarkami i lekarzami. Uczestnicy pierwszej grupy wymieniali najważniejsze bariery w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia jamy ustnej jako ogólną walkę o ogólny stan zdrowia ze względu na SMI, ograniczone finanse i trudności ze znalezieniem dentysty NHS w rozsądnej odległości, który by ich nie porzucił jako pacjent z powodu nieobecności na wizytach ze względu na stan zdrowia psychicznego. Ponadto pacjenci zauważyli potrzebę znalezienia dostawcy opieki dentystycznej, któremu mogliby zaufać, zwłaszcza takiego, który był poinformowany o traumie i ogólnie wykształcony w kwestiach psychologicznych.

Grupa świadczeniodawców, z którymi przeprowadzono wywiady, przedstawiła szereg sugestii dotyczących poprawy doświadczenia pacjentów z SMI. Sugestie te obejmowały lepszą komunikację z pacjentami, uznanie pacjenta jako całości, opracowanie indywidualnego podejścia dla każdego pacjenta oraz włączenie opiekuna pacjenta do jego planu opieki zdrowotnej. Świadczeniodawcy zauważyli, że problemy, takie jak nieodebrane wizyty i duża liczba przypadków, spowodowały przerwanie opieki.

Współautorka badania, prof. Lina Gega, która wykłada na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie w Yorku, powiedziała: „Wzywamy do włączenia zdrowia jamy ustnej do planowania opieki nad osobami doświadczającymi poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Oferowanie wsparcia, takie jak zorganizowane wizyty u dentysty z towarzystwem, może pomóc złagodzić lęki i pokonać praktyczne bariery związane z kontrolami i leczeniem stomatologicznym”.

Dr Mishu nakreślił plan pomocy świadczeniodawcom NHS w tworzeniu nowej kultury, w której będą mogli lepiej omawiać opiekę zdrowotną jamy ustnej i kontaktować się z pacjentami z SMI. Wyjaśniła: „Ściśle współpracując z użytkownikami usług, opiekunami, badaczami zdrowia publicznego i partnerami w NHS, chcemy współprojektować interwencję na poziomie systemu dla osób z ciężką chorobą psychiczną. Będzie to miało na celu zachęcanie do szkolenia i zapewniania wspólnego wsparcia zarówno ze strony personelu psychiatrycznego, jak i dentystycznego. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnego, dostosowanego wsparcia — od zachęcania do osobistej opieki zdrowotnej w zakresie jamy ustnej po organizowanie towarzyszących wizyt dentystycznych i pomoc w załatwianiu formalności, umożliwiając pacjentom dostęp do dodatkowych funduszy”.

Badanie zatytułowane A qualitative study exploring the barriers and facilitators for maintaining oral health and using dental service in people with severe mental illness: Perspectives from service users and service providers” zostało opublikowane 5 kwietnia 2022 r. w International Journal of Environmental Research i zdrowie publiczne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement