Dental Tribune Poland

Połączenie mleka matki i śliny niemowlęcia kształtuje zdrowy mikrobiom jamy ustnej

By Dental Tribune Polska
January 30, 2019

Istnieje wiele dyskusji na temat zalet i wad karmienia piersią i butelką. Zespół badawczy z Queensland University of Technology (QUT) we współpracy z University of Queensland potwierdza, że karmienie piersią w aspekcie zdrowia jamy ustnej dziecka jest korzystne.

Wg autorki prowadzącej badanie, dr Emmy Sweeney z Instytutu Zdrowia i Innowacji Biomedycznych w QUT, wcześniejsze badania zespołu wykazały znaczne różnice w częstości występowania kluczowych bakterii w jamie ustnej u dzieci karmionych piersią i karmionych mlekiem modyfikowanym. Występowały także różnice w interakcji między mlekiem a śliną niemowlęcia.

W ramach ostatniego badania wystawiono różne drobnoustroje na działanie mieszaniny mleka naturalnego matki i śliny niemowlęcia. Wyniki wykazały, że wzrost drobnoustrojów został zahamowany natychmiast, niezależnie od tego, czy drobnoustroje występujące w jamie ustnej niemowląt zostały uznane za patogenne czy komensalne.

„Nasze odkrycia sugerują, że mleko matki jest czymś więcej niż zwykłym źródłem pożywienia dla niemowląt, ponieważ odgrywa ważną rolę w kształtowaniu zdrowego mikrobiomu w jamie ustnej” – powiedziała Sweeney. „Nasze poprzednie badania wykazały, że interakcja śliny noworodków i mleka matki uwalnia związki przeciwbakteryjne, w tym nadtlenek wodoru. Uwalnianie tego związku chemicznego aktywuje również system laktoperoksydazy, wytwarzając dodatkowe związki mające działanie przeciwbakteryjne. Związki te są zdolne do regulowania wzrostu drobnoustrojów” – dodała.

Zdaniem zespołu badawczego, skład mikroflory jamy ustnej dziecka odgrywa ważną rolę w jego zdrowiu i samopoczuciu, a także ma wpływ na infekcje i choroby występujące we wczesnym dzieciństwie.

Badanie pt.: „Wpływ mleka matki w połączeniu ze śliną na wzrost in vitro ustnych mikroorganizmów patogennych i komensalnych” opublikowano on-line w Scientific Reports w październiku 2018 r.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International