DT News - Poland - PTS, UMW i UCS dla pacjentów z niepełnosprawnościami

Search Dental Tribune

PTS, UMW i UCS dla pacjentów z niepełnosprawnościami

UCS UM we Wrocławiu zapraszają na konsultacje osoby z niepełnosprawnościami (fot.: Bob, Pixabay).

pią. 26 maja 2023

ratować

Każdy pacjent, który trafia na fotel dentystyczny jest inny, ma swoje (nie zawsze dobre) doświadczenia z wcześniejszych wizyt, nierzadko różnego rodzaju obawy, dlatego wymaga indywidualnego podejścia i empatii ze strony lekarza i całego zespołu.

Do takich niestandardowych pacjentów należą osoby z niepełnosprawnościami (dzieci i dorośli), w tym te, które ze względu na stan zdrowia nie współpracują z lekarzem. Są to m.in. pacjenci z wadami genetycznymi, autyzmem oraz porażeniem mózgowym.

Na takich pacjentów, którzy w większości wymagają leczenia w znieczuleniu ogólnym czekają lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. UCS we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich oraz Polskim Towarzystwem Stomatologicznym zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami na konsultacje, w ramach których zostanie oceniony stan jamy ustnej pacjenta.

Badanie to jest częścią akcji profilaktyczno-leczniczej, której celem jest zwiększenie dostępu do świadczeń stomatologicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Po wykonanym przeglądzie każdy pacjent otrzyma kompleksowy plan leczenia zawierający opcję szybkiego, bezpłatnego leczeniu w znieczuleniu ogólnym, jak również pozabiegowej opieki protetycznej i ortodontycznej.

Jest to szczególnie ważne u osób niewspółpracujących z lekarzem, które nierzadko nie są w stanie sygnalizować występujących dolegliwości bólowych i innych potrzeb w zakresie zdrowia jamy ustnej. W tej grupie pacjentów powszechnym problemem są zaniedbania higieniczne, które mają poważne konsekwencje zdrowotne. Poza próchnicą, zapaleniem dziąseł i zapaleniem przyzębia, osoby takie są zagrożone występowaniem m.in. cukrzycy, osteoporozy, miażdżycy, nadciśnienia, POChP, RZS, zawału serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, udaru mózgu i nowotworów.

UCS przypomina, że do bezpłatnych świadczeń stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym są uprawnione wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jak również dzieci poniżej 18 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. W przypadku pacjentów nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności (np. osoby z dentofobią i dzieci, które uporczywie odmawiają współpracy ze stomatologiem) istnieje możliwość odpłatnego wykonania zabiegu w znieczuleniu ogólnym.

Informacje o możliwości podjęcia leczenia w znieczuleniu ogólnym można uzyskać, dzwoniąc do Poradni Stomatologii UCS UMW, tel.: 530 411 883.

źródło: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement