DT News - Poland - Przeciwdrobnoustrojowe właściwości miedzi dla korzyści zdrowotnych pacjentów

Search Dental Tribune

Przeciwdrobnoustrojowe właściwości miedzi dla korzyści zdrowotnych pacjentów

czw. 9 czerwca 2011

ratować

Ok. 7 mln ludzi na całym świecie co roku ulega zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI), a z 4 mln przypadków notowanych w Europie ok. 37.000 pacjentów umiera.

Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), globalne koszty związane z problemem zakażeń szpitalnych przekraczają kwotę 80 mld dolarów. Źródłem zakażeń szpitalnych są drobnoustroje, które dobrze się rozwijają na powierzchniach, które codziennie wielokrotnie są dotykana, jak np. klamki drzwi, blaty stołów itp. Niezależnie od agresywnej kampanii mycia rąk i rutynowego czyszczenia, częstość występowania zakażeń utrzymuje się na nie akceptowalnie wysokim poziomie i wymaga podjęcia dalszych środków. Wybór materiału powierzchni dotykowych w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej może być jedną z najważniejszych decyzji w walce z drobnoustrojami, powodującymi groźne zakażenia.

Miedź przeciwdrobnoustrojowa jest najbardziej skutecznym materiałem powierzchni dotykowych w walce z drobnoustrojami patogenicznymi. Ponieważ ponad 350 stopów miedzi, tj. mosiądz i brąz, posiada samoistne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, wprowadzono markę Cu+ wskazującą, że produkty zostały wytworzone z miedzi przeciwdrobnoustrojowej.

„Miedź Przeciwdrobnoustrojowa” jest nazwą, która jednoczy globalną sieć organizacji non-profit rozpowszechniających informacje oraz prowadzących doradztwo na temat stosowania w środowisku klinicznym powierzchni dotykowych (okucia drzwiowe, poręcze i uchwyty, krany i wyposażenie oddziałów szpitalnych) z miedzi przeciwdrobnoustrojowej w celu zredukowania skażeń biologicznych i ryzyka zakażenia. W ostatniej dekadzie wzrasta znaczenie profilaktyki zakażeń szpitalnych (HAI), a problem ten znajduje odzwierciedlenie w wyborze przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) kontroli infekcji jako jednego z celów globalnej inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa pacjenta (Global Patient Safety Challenge).

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM) jest częścią European Copper Institute (ECI) z siedzibą w Brukseli. PCPM jest organizacją powołaną przez producentów miedzi, wyrobów z miedzi i jej stopów na rzecz zwiększania jej zastosowań w gospodarce zarówno naszego kraju, jak i krajach Europy Środkowej. Działalność organizacji koordynowana jest oraz współfinansowana przez International Copper Association (ICA) z siedzibą w Nowym Jorku. PCPM powstało i działa, by tworzyć warunki na rynku dla zwiększenia wykorzystania produktów z miedzi i jej stopów. European Copper Institute (ECI) jest organizacją zrzeszającą światowe przedsiębiorstwa górnicze i hutnicze oraz europejski przemysł przetwórczy miedzi. Jego misją jest promowanie korzyści płynących ze stosowania miedzi w nowoczesnym społeczeństwie. ECI działa w oparciu o Centralę w Brukseli oraz 11 Centrów Promocji Miedzi w całej Europie, której częścią jest PCPM.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement