DT News - Poland - Standardy ochrony pacjentów małoletnich w placówkach stomatologicznych

Search Dental Tribune

Standardy ochrony pacjentów małoletnich w placówkach stomatologicznych

Jedynie lekarz dentysta prowadzący praktykę zawodową w pełni samodzielnie, tj. bez personelu pomocniczego nie ma obowiązku wprowadzenia takiego standardu (fot.: Freepik).

pon. 17 czerwca 2024

ratować

Zgodnie z art. 22b Ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2024 r. poz. 560), niektóre podmioty mają obowiązek wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich. Dotyczy to m.in. placówek medycznych, w których przebywają lub mogą przebywać małoletni.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, lekarz dentysta prowadzący praktykę zawodową w pełni samodzielnie, tj. bez personelu pomocniczego nie ma obowiązku wprowadzenia takiego standardu. Pozostałe placówki stomatologiczne, w których leczone są dzieci, zobowiązane są wdrożyć Standardy ochrony małoletnich najpóźniej do 15 sierpnia 2024 r.

Szczegółowe rekomendacje dla placówek stomatologicznych działających w formie praktyki zawodowej lekarza dentysty, opracowane przez Biuro Prawne Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowano na stronie: www.nil.org.pl.

źródło: NIL

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement