Dental Tribune Poland

Suplementacja witaminy D w czasie ciąży poprawia zdrowie jamy ustnej potomstwa

By Dental Tribune Poland
August 29, 2019

Autorzy ostatniego badania sprawdzili, czy suplementacja witaminy D w dużych dawkach w 3. trymestrze ciąży poprawa długoterminowe zdrowie jamy ustnej potomstwa. Odkrycia wykazały zmniejszenie prawdopodobieństwa hipoplazji szkliwa bez związku między suplementacją u matek a próchnicą u ich dzieci.

Naukowcy poddali analizie post hoc wyniki randomizowanego prospektywnego badania klinicznego z podwójnie ślepą próbą na temat astmy u dzieci, przeprowadzonego w Kopenhadze w 2010 r. Badaniem objęto 623 kobiety rekrutowane w 24. tygodniu ciąży i 588 ich dzieci. W sumie badacze przeprowadzili 496 badań dentystycznych dzieci w wieku 6 lat, a następnie przeanalizowali uzyskane dane.

„Wady szkliwa są globalnym wyzwaniem zdrowotnym dotykającym ok. 30% i więcej uczniów w niektórych regionach” – powiedziała Pia Elisabeth Nørrisgaard, doktorantka w Herlev i Gentofte Hospital na Uniwersytecie w Kopenhadze. „Witamina D jest niezbędna do mineralizacji szkliwa i kości. Przeprowadzono kilka badań obserwacyjnych dotyczących powiązań między poziomem witaminy D a defektami szkliwa, ale żadne wcześniejsze badania nie oceniały wpływu suplementacji witaminy D w dużych dawkach w czasie ciąży. Postawiliśmy hipotezę, że wczesne podawanie zwiększonych dawek tej witaminy matkom może wzmocnić mechanizm rozwojowy w tworzeniu zębów ich dzieci. Nie było to wcześniej badane i byliśmy zaskoczeni, gdy nasza hipoteza została potwierdzona” – kontynuowała.

„Nasze wyniki wykazały, że suplementacja witaminy D w dużych dawkach zmniejszyła wady szkliwa u potomstwa o ok. 50%, zarówno w uzębieniu stałym, jak i pierwotnym. Wcześniej wykazaliśmy również, że suplementacja witaminy D zmniejsza ryzyko astmy, a ten wieloaspektowy efekt witaminy D podawanej w czasie ciąży pokazuje, w jaki sposób zależności elementów warunkujących zdrowia lub choroby są rozkładane w czasie ciąży” – podsumowała.

Naukowcy mają nadzieję, że badanie zachęci kobiety w ciąży do zwiększenia suplementacji witaminy D, ponieważ przyniosłoby to znaczne korzyści zarówno zdrowiu zębów, jak i zdrowiu ogólnemu.

Badanie zatytułowane „Association of high-dose vitamin D supplementation during pregnancy with the risk of enamel defects in offspring: A 6-year follow-up of a randomized clinical trial” opublikowano on-line 5 sierpnia 2019 r. na łamach JAMA Pediatrics.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International