Dental Tribune Poland

Zalecenia MZ przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2

By Dental Tribune Poland
March 25, 2020

Minister Zdrowia wydał zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zalecenia zostały opracowane przez Konsultantów Krajowych w dziedzinach: stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej i epidemiologii przy współpracy Konsultantów Krajowych w dziedzinach: protetyki stomatologicznej, ortodoncji, periodontologii chirurgii stomatologicznej.

Zalecana jest telefoniczna weryfikacja przyczyny zgłoszenia się do lekarza dentysty, umożliwiająca dostęp wyłącznie pacjentom, którzy wymagają udzielenia pilnej pomocy lekarskiej. Zalecane jest także ograniczenie zakresu działalności gabinetów stomatologicznych. Zakres świadczeń stomatologicznych realizowanych w gabinecie w ramach ogólnej opieki podstawowej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i stomatologii zachowawczej powinien być ograniczony do wykonywania procedur niezbędnych w przypadku wykonywania pilnej interwencji, tj. występowania bólu, procesów zapalnych i ropnych, urazów, torbieli oraz stanów z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań.

Pacjentom ze stanem ostrym w jamie ustnej i z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 jako potencjalnie zakaźnym, pomoc stomatologiczna powinna być udzielana w wyznaczonych do tego jednostkach. 

Schemat postępowania w przypadku każdego pacjenta, który zgłosił się do gabinetu obejmuje następujące elementy:

- wstępna kwalifikacja przed wejściem do gabinetu,

- odkażenie rąk,

- mierzenie temperatury,

- dane pacjenta: na podstawie dokumentu tożsamości zebrać dane osobowe pacjenta, tj.: imię nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy,

- ocena ryzyka narażenia na zakażenie SARS-CoV19,

- oświadczenie o stanie zdrowia, czyli braku objawów takich, jak: gorączka, kaszel, katar, duszności, trudności w oddychaniu, ból gardła,

- oświadczenie o przestrzeganiu zasady ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa, tj. o braku kontaktu z osobą/osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2,

- przyczyna zgłoszenia się do gabinetu stomatologicznego i wstępna ocena potrzeby leczniczej.

Dokument zawiera zalecenia i schemat postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz bez takiego podejrzenia, wymagane zabezpieczenie dla gabinetu przyjmującego pacjenta bez podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 (warunki, jakie powinny być spełnione w gabinecie i sposoby ochrony osobistej zespołu stomatologicznego), a także opis procedury leczenia stomatologicznego u pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, w trakcie kwarantanny

lub z potwierdzonym zakażeniem oraz postanowienia dotyczące bezpośredniej pracy lekarza z pacjentem.

Szczegółowe informacje i pełna treść dokumentów na: www.nil.org.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International