Dental Tribune Poland

Bakteria przyzębia wydaje się kierować chorobą Alzheimera

By Dental Tribune Polska
April 02, 2019

Nowe badania wykazały, że bakteria Porphyromonas gingivalis, która jest powszechnie związana z przewlekłą chorobą przyzębia ma także wpływ na rozwój choroby Alzheimera.

W wyniku przeprowadzonych badań naukowcy zidentyfikowali Porphyromonas gingivalis w mózgach pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera. Prof. dr hab. Jan Potempa, naukowiec z Wydziału Immunologii Jamy Ustnej i Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Louisville jest członkiem zespołu międzynarodowych naukowców zajmujących się badaniem dotyczącym odwrócenia przebiegu choroby Alzheimera.

Według prof. Potempy brak jest przekonywujących dowodów dotyczących związków przyczynowych tej choroby. „Mamy jednak obecnie dość mocne dowody łączące P. gingivalis i patogenezę Alzheimera, choć należy przeprowadzić więcej badań, zanim P. gingivalis wyraźnie uznamy za przyczynę i chorobotwórczość Alzheimera” – wyjaśnił Potempa. „Jeszcze bardziej znaczącym aspektem tego badania jest wykazanie, że terapia molekularna ukierunkowana na główne czynniki wirulencji może zmienić przebieg choroby Alzheimera, która wydaje się być epidemiologicznie i klinicznie powiązana z paradontozą” – dodaje.

W modelach zwierzęcych, doustne zakażenie P. gingivalis powodowało kolonizację mózgu i zwiększone wytwarzanie amyloidu beta (Aβ) – składnika płytek amyloidowych typowo związanych z chorobą Alzheimera. Zespół badawczy odkrył również toksyczne enzymy lub gingipainy organizmu w neuronach pacjentów z chorobą Alzheimera. Gingipainy są wydzielane i transportowane na zewnętrzne powierzchnie błony bakteryjnej i wykazano, że pośredniczą w toksyczności P. gingivalis w różnych komórkach.

Badanie pt.: „Porphyromonas gingivalis in Alzheimer’s disease brains: evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors” („Porphyromonas gingivalis w mózgu choroby Alzheimera: dowody na związek przyczynowy i leczenie drobnocząsteczkowymi inhibitorami”) opublikowano w styczniowym wydaniu czasopisma Science Advances.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International