Dental Tribune Poland

Celuloza może być nowym materiałem kościotwórczym w implantologii

By Dental Tribune Poland
August 12, 2019

Ze względu na potencjalne komplikacje związane z autoprzeszczepami istnieje zapotrzebowanie na syntetyczne materiały do odbudowy tkanki kostnej. Naukowcy z University of British Columbia (UBC) i McMaster University opracowali nowy materiał – substancję podobną do piany, służącą do regeneracji kości. Naukowcy są przekonani, że materiał ten będzie mógł być w przyszłości wykorzystywany w implantologii stomatologicznej.

Nowy materiał jest wykonany z chemicznie usieciowanych nanokryształów celulozy roślinnej, aby utworzyć mocny, a jednocześnie lekki aerożel, który może się kompresować lub rozszerzać, aby całkowicie wypełniać ubytki kości. „Większość przeszczepów lub implantów kostnych jest wykonana z twardej, kruchej ceramiki, która nie zawsze odpowiada kształtowi otworu, a te luki mogą prowadzić do słabego wzrostu kości i uszkodzenia implantu” – powiedział Daniel Osorio, doktorant na wydziale Inżynierii Chemicznej w McMaster. „Stworzyliśmy ten nanokrystaliczny aerożel jako skuteczniejszą alternatywę dla materiałów syntetycznych” – dodał.

W celu przeprowadzenia badań, zespół przetestował materiał na 2 grupach szczurów, jedna z nich otrzymała implanty aerożelowe. W grupie z implantami odnotowano o 33% większą regenerację kości w 3-tygodniowej obserwacji i o połowę większy wzrost kości w porównaniu z grupą kontrolną.

„Odkrycia te pokazują po raz pierwszy w warunkach laboratoryjnych, że aerożel z nanokryształu celulozy może wspierać nowy wzrost kości” – powiedziała współautorka badania, dr Emily Cranston, prof. nadzw. w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Biologicznej. Wyjaśniła, że ​​implant ten powinien rozpaść się na nietoksyczne składniki w ciele, gdy kość zacznie się goić. „Odkrycie to może wypełnić niszę na rynku przeszczepów kostnych, której wartość wynosi ok. 2 mld dolarów w Ameryce Płn.” – powiedziała współautorka badania, dr Kathryn Grandfield, która nadzorowała prace. „Widzimy potencjał aerożelu w wielu zastosowaniach, m.in. w regeneracji kości oraz operacjach kręgów i stawów” – twierdzi Grandfield. „Będzie to opłacalne, ponieważ surowiec, czyli nanoceluloza jest już produkowana w ilościach handlowych” – dodaje.

Zdaniem naukowców minie trochę czasu, zanim aerożel z laboratorium zostanie przeniesiony do sal operacyjnych. „W najbliższym czasie zbadamy mechanizmy zachodzące między kością a implantem, które prowadzą do wzrostu kości” – powiedział Grandfield. „Przyjrzymy się również, za pomocą zaawansowanych mikroskopów, degradacji implantu. Następnie konieczne będą dalsze badania biologiczne, zanim materiał będzie gotowy do badań klinicznych” – dodał.

Badanie zatytułowane „Cross-linked cellulose nanocrystal aerogels as viable bone tissue scaffolds” zostało opublikowane 15 marca 2019 r. w tomie 87 Acta Biomaterialia.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International