DT News - Poland - Od lipca 2024 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników ochrony zdrowia

Search Dental Tribune

Od lipca 2024 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników ochrony zdrowia

W lipcu br. zmienią się wynagrodzenia części pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia. Ich pensje wzrosną w związku ze wzrostem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (fot.: DC Studio, Freepik).

śro. 19 czerwca 2024

ratować

W lipcu br. zmienią się wynagrodzenia części pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia. Ich pensje wzrosną w związku ze wzrostem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Stanowi o tym ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2139).

Corocznie na dzień 1 lipca podmioty lecznicze dokonują podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego:
- pracowników wykonujących zawód medyczny;
- pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownik wykonujący zawód medyczny.

Wspomniana ustawa w specyficzny sposób określa metodę ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej. Jej podstawowym elementem jest zastosowanie współczynników pracy. Są one różne dla poszczególnych grup zawodowych i są dostosowane do kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.

Zgodnie z zakładaną waloryzacją od lipca br. wynagrodzenia wyniosą:
- lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją (współczynnik pracy 1,45) – 10.375,45 zł brutto (obecnie 9.201,92 zł brutto);
- farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1,29) – 9.230,57 zł brutto (wcześniej 8.186,53 zł brutto);
- lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji (1,19) – 8.515,02 zł brutto (obecnie 7.551,92 zł brutto);
- stażysta (0,95) – 6.797,71 zł;
- farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją (1,02) – 7.298,59 zł brutto (obecnie 6.473,07 zł brutto);
- fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (0,94) – 6.726,15 zł brutto (obecnie 5.965,38 zł brutto);
- inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny (0,86) – 6.153,71 zł brutto (obecnie 5.457,69 zł brutto);
- pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (1) – 7.155,48 zł brutto (obecnie 6.346,15 zł brutto);
- pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (0,78) – 5.581,27 zł brutto (obecnie 4.950 zł brutto);
- pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (0,65) – 4.651,06 zł brutto (obecnie 4.125 zł brutto);

Wzrosną nie tylko minimalne wynagrodzenia zasadnicze. Od kwot wynagrodzeń zasadniczych obliczane są dodatki m.in.: dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, za pracę w dni wolne od pracy oraz dodatek za dyżury medyczne.

źródło: Infor.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement