Periimplantitis to drugie najczęstsze powikłanie

Search Dental Tribune

Periimplantitis to drugie najczęstsze powikłanie po leczeniu implantologicznym

Około jedna piąta uczestników szwedzkiego badania rozwinęła periimplantitis po wszczepieniu implantu. (Zdj.: Kasama Kanpittaya / Shutterstock)
Franziska Beier, Dental Tribune International

Franziska Beier, Dental Tribune International

wto. 29 czerwca 2021

ratować

GOTHENBURG, Szwecja: Mimo że odnotowano wysokie wskaźniki przeżycia implantów stomatologicznych, mogą wystąpić powikłania biologiczne lub techniczne dotyczące implantu, tkanki otaczającej implant lub odbudowy opartej na implantach, co skutkuje dodatkowymi kosztami leczenia. Niedawne badanie, przeprowadzone na Uniwersytecie w Göteborgu w ramach pracy doktorskiej, oceniło częstotliwość i koszt takich powikłań.

Według Szwedzkiej Agencji Ubezpieczeń Społecznych rocznie w Szwecji ponad 30 000 pacjentów otrzymuje terapię regeneracyjną opartą na implantach. Badanie zostało przeprowadzone na losowo wybranych pacjentach z rejestru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zostało przeprowadzone przez dr Karolinę Karlsson w ramach jej pracy doktorskiej z odontologii na Uniwersytecie w Gothenburgu. Ocenie poddano dokumentację stomatologiczną i zdjęcia rentgenowskie 2 765 dorosłych pacjentów. Spośród nich 596 osób zostało przebadanych klinicznie dziewięć lat po leczeniu implantami dentystycznymi.

Spośród tych 596 pacjentów, u 42% wystąpiło co najmniej jedno powikłanie biologiczne lub techniczne w okresie obserwacji. Stwierdzono, że najczęstsze były powikłania techniczne, a jedna czwarta pacjentów doświadczyła tego typu powikłania. Najczęstszym powikłaniem technicznym (11,0%) było odpryskiwanie, następnie poluzowanie śrub (9,1%) i decementacja (5,9%). Rzadko obserwowano złamania implantów lub łączników.

Karlsson określiła zakres terapii odtwórczej jako najsilniejszy wskaźnik ryzyka powikłań technicznych

Jako drugie najczęstsze powikłanie (19,0%) zarejestrowano zapalenie periimplantitis. Leczenie choroby wyłącznie metodami niechirurgicznymi, w postaci profesjonalnego czyszczenia i instruktażu higieny jamy ustnej, okazało się niewystarczające. Dodatkowe leczenie chirurgiczne było jednak w stanie zapobiec dalszej progresji.

Utrata implantu najbardziej kosztowna

Dr Karolina Karlsson. (Zdjęcie: Uniwersytet w Göteborgu)

Utrata implantu, którą zaobserwowano u 8% uczestników, spowodowała najwyższy całkowity koszt (2 403 USD / 2 012 EUR), a następnie kombinacje różnych powikłań (2 347 USD). Koszt powikłań technicznych i periimplantitis był podobny i wynosił odpowiednio 1614 USD i 1619 USD.

W uniwersyteckim komunikacie prasowym Karlsson skomentowała wyniki badania: „Wyniki dostarczają stomatologom i pacjentom ważnych informacji, umożliwiając im ocenę i zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z leczeniem odtwórczym wspomaganym implantami”.

Należy zwrócić uwagę na czynniki ryzyka powikłań na etapach planowania leczenia. Może to pomóc w zapobieganiu powikłaniom, przynosząc korzyści pacjentom. Mogłoby to również zaoszczędzić koszty, a tym samym przynieść korzyści społeczeństwu, stwierdziła Karlsson w swojej pracy magisterskiej.

Dodała, że ​​należy zapewnić opiekę konserwacyjną miejsc implantacji, aby umożliwić wczesne wykrycie periimplantitis i zapewnienie odpowiednich opcji leczenia. W przypadku bardziej nasilonej i uporczywej choroby należy zapewnić interwencje chirurgiczne, aby skutecznie wyleczyć chorobę i zapobiec dalszej progresji - podkreśliła.

Praca doktorska zatytułowana "Implant-supported Restorative Therapy in a Swedish Population: Complications and Cost Evaluations" została wydana w maju 2021 r. przez Akademię Sahlgrenska na Uniwersytecie w Gothenburgu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement