Dental Tribune Poland

Poziom próchnicy w niemieckim społeczeństwie nadal spada

By Denta Tribune Poland
August 26, 2019

Ostatnie badanie oceniło trendy w występowaniu próchnicy zębów w uzębieniu stałym w Niemczech. Odkrycia pokazują, że próchnica zębów w stałym uzębieniu zmniejsza się we wszystkich grupach wiekowych systematycznie od późnych lat 90. XX w. Naukowcy stwierdzili, że chociaż liczba wypełnień zmniejsza się w młodszej populacji, to wzrasta u osób starszych i oczekuje się, że ta tendencja utrzyma się w najbliższych latach.

W badaniu naukowcy przeanalizowali następujące dane: liczbę zepsutych, brakujących lub wypełnionych zębów w Niemczech w latach 1997-2014. Dane zostały uzyskane z niemieckiego badania zdrowia jamy ustnej Deutsche Mundgesundheitsstudie, które rozpoczęło się w 1989 r. i pokazuje doświadczenia w zakresie próchnicy zębów u 12-latków, 35-44-latków i 65-74-latków w 3 okresach: 1997, 2005 i 2014.

Dane ujawniły, że w 1997 r. 12-latkowie mieli średnio 1,7 dotkniętych próchnicą zębów. Liczba ta spadła do 0,5 zębów w 2014 r. W 2030 r. przewiduje się ten wynik na poziomie 0,2. U osób w wieku 35-44 lata odnotowano spadek o 4,9 zębów między 1997 r. (16,1) a 2014 r. (11,2). Oczekuje się, że spadek ten utrzyma się do 2030 r. i osiągnie 7,7 zębów. Seniorzy w wieku 65-74 lat mieli również malejące wskaźniki próchnicze: z 23,6 zębów w 1997 r. do 17,7 zębów w 2014 r. Oczekuje się, że ten spadek utrzyma się i osiągnie w 2030 r. 14,9 zębów.

Skumulowane wskaźniki występowania próchnicy spadły z 1,1 mld zębów w 2000 r. do 867 mln w 2015 r. i oczekuje się, że spadnie do 740 mln w 2030 r. dla całej populacji Niemiec. Podobnie oczekuje się ciągłego spadku do 407 mln w wypełnionych zębach i do 286 mln w zębach usuniętych z powodu próchnicy. W przeciwieństwie do tego, liczba zębów z próchnicą ma wzrosnąć zauważalnie do 46 mln.

„W połączeniu ze zmianami demograficznymi w Niemczech potrzeby leczenia stomatologicznego na poziomie populacji były i będą bardzo dynamiczne. Często cytowany fakt spadku próchnicy koncentruje się na konkretnych przypadkach, głównie brakujących zębów i jest bardziej wyraźny w młodszych niż starszych grupach wiekowych” – powiedział współautor badania, dr Rainer A. Jordan, dyrektor naukowy Institute of German Dentists.

Badanie pt.: „Trendy w występowaniu próchnicy w uzębieniu stałym w Niemczech w latach 1997-2014 i prognoza do 2030 r.: Zmiany zachorowalności w starzejącym się społeczeństwie” zostało opublikowane on-line 2 kwietnia 2019 r. w Raportach naukowych.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International