Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym

Search Dental Tribune

Stany nagłe w gabinecie dentysty – będą wytyczne PTS i PRR

pon. 13 maja 2019

ratować

Wytyczne w zakresie ogólnoustrojowych stanów nagłych zagrożenia zdrowotnego są powszechnie dostępne. Nikt do tej pory nie pokusił się jednak o sprecyzowanie rekomendacji do sytuacji, które mogą wydarzyć się w gabinecie stomatologicznym. Jako pierwsi chcą to zrobić: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Polska Rada Resuscytacji. Panelowi ekspertów podczas CEDE 2019 towarzyszyć będą unikalne warsztaty.

Lekarze dentyści lubią klarowne rekomendacje. Potwierdził to sukces projektu „Racjonalna antybiotykoterapia w gabinecie stomatologicznym”, którego owocem są Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii. Kolejnym zagadnieniem, którym zajmą się eksperci Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego są stany nagłe w stomatologii. „Po raz pierwszy staniemy przed próbą usystematyzowania wiedzy w tym zakresie i stworzenia jasnych wytycznych, z których będą mogli skorzystać lekarze dentyści. Wydaje się, że wspólny projekt Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiej Rady Resuscytacji będzie niezwykle wartościowy, tym bardziej, że planujemy dodać do rekomendacji elementy wideo oraz osobno warsztaty praktyczne” – zwraca uwagę dr hab. n. med. Mariusz Szuta z Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak zapowiada doc. Szuta, odpowiedzialny za projekt, warsztaty będą stanowiły uzupełnienie treści edukacyjnych prezentowanych podczas wykładów. „Ich podstawowym celem będzie zatem nabycie i doskonalenie umiejętności koniecznych dla zabezpieczenia pacjenta gabinetu stomatologicznego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do chwili przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Warsztaty ukierunkowane są zatem przede wszystkim na umiejętność” – wyjaśnia ekspert. 

Po ukończeniu warsztatu każdy jego uczestnik będzie potrafił m.in. uzasadnić wskazanie do podjęcia tlenoterapii biernej, użyć butli tlenowej z reduktorem wraz z różnymi podajnikami tlenu medycznego, zastosować tlenoterapię pod kontrolą pulsoksymetrii. Warsztaty nauczą, jak przygotować lek do podaży wziewnej z użyciem butli tlenowej i maseczki do nebulizacji oraz jak dokonać bezprzyrządowego (rękoczyn czoło-bródka) i przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych z użyciem rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej i rurki krtaniowej. W ramach projektu nie zabraknie nauki wentylacji zastępczej z użyciem worka samorozprężalnego z rezerwuarem i maską twarzową oraz z użyciem rurki krtaniowej i maski krtaniowej – pod kontrolą kapnometrii. 

„Zakres warsztatów będzie dużo szerszy, oprócz kwestii medycznych nauczą one również skutecznej komunikacji w zespole resuscytacyjnym. Grupy będą małe (6 osób), tak aby nauka była maksymalnie efektywna. Do nauki już dziś zachęcamy nie tylko lekarzy, ale także higienistki i asystentki stomatologiczne” – mówi doc. Mariusz Szuta. 

Panel Ekspertów wraz z warsztatami zaplanowano na 21 września, warsztaty na 19 i 20 września.  

Na podst.: mat. prasowe CEDE

advertisement
advertisement