Search Dental Tribune

Nieregularne wizyty u dentysty i pogarszający się stan zdrowia przyzębia w Danii

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Niska frekwencja w opiece dentystycznej w Danii może prowadzić do nieleczonego zapalenia przyzębia i innych chorób, a także skutkować dodatkowymi kosztami dla systemu opieki zdrowotnej, mówi nowe badanie. (Zdjęcie: UCPH)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

pon. 14 lutego 2022

save

COPENHAGEN, Dania: W niedawnym badaniu naukowcy mieli na celu zbadanie zachowań związanych z pielęgnacją przyzębia wśród pacjentów dentystycznych w Danii. Ponadto badacze starali się ocenić obciążenie ekonomiczne opieki periodontologicznej w kraju. Badanie wykazało, że duża część populacji nie chodzi regularnie do dentysty, a następnie cierpi na różne formy paradontozy, co nieleczone powoduje dodatkowe koszty dla systemu opieki zdrowotnej w kraju i może prowadzić do rozwoju innych warunki zdrowotne.

„Moim obszarem zainteresowań badawczych są badania epidemiologiczne i służby zdrowia, więc kiedy Christian zapytał, czy moglibyśmy zbadać wykorzystanie usług dentystycznych u pacjentów z paradontozą, pasowało to dobrze do mojego profilu pracy” – współautor dr Kasper Rosing, habilitant w Wydział Odontologii Uniwersytetu w Kopenhadze powiedział Dental Tribune International (DTI).

„Zgłaszano, że leczenie periodontologiczne znacząco poprawia kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą, a także obniża ciśnienie krwi u pacjentów z nadciśnieniem. Zapewnienie leczenia periodontologicznego poprawi w ten sposób jakość życia szerokiego grona pacjentów i zmniejszy długoterminowe wydatki na opiekę społeczną związane z zapaleniem przyzębia i jego chorobami współistniejącymi” – dodał współautor, dr Christian Damgaard, profesor nadzwyczajny w Klinice Odontologii.

W badaniu naukowcy zmapowali liczbę wizyt stomatologicznych w latach 2012-2016 w dorosłej populacji Danii i przyjrzeli się liczbie osób, które przeszły leczenie zapalenia przyzębia. Odkryli, że około dwóch milionów dorosłych Duńczyków, czyli 40% dorosłej populacji, nie odwiedza dentysty rocznie i może cierpieć na różne stopnie i stadia paradontozy. Ponadto poinformowali, że całkowite wydatki na opiekę periodontologiczną w Danii wzrosły w tym okresie o 13%, z 78 milionów euro do 88 milionów euro.

„Za mało z nas leczy się na paradontozę. Odkryliśmy, że około 12–14% populacji duńskiej jest leczonych z powodu tej choroby i nie jest to nawet zbliżona liczba Duńczyków, których szacujemy, że cierpią na tę chorobę” – dodał.

Omawiając odkrycia, naukowcy stwierdzili, że byli zaskoczeni, jak rzadko przeprowadza się operacje periodontologiczne w kraju, a także zaskoczeni, że liczba świadczonych usług periodontologicznych zmniejszyła się w ciągu pięciu analizowanych lat. Według dr Damgaarda oznacza to, że międzynarodowe towarzystwa periodontologiczne muszą przekonać duński urząd ds. zdrowia do uznania periodontologii za specjalność w Danii.

Naukowcy zauważyli jednak, że Dania nie jest jedynym krajem, w którym populacja cierpi na choroby przyzębia, a częstość występowania paradontozy jest jeszcze wyższa w innych krajach. Na przykład w Stanach Zjednoczonych 46% populacji cierpi na paradontozę, a badania w Norwegii, Szwecji i Niemczech pokazują podobne liczby - argumentują naukowcy.

Wczesna identyfikacja i zapobieganie

Aby pomóc w walce z pogarszającym się stanem zdrowia jamy ustnej w populacji duńskiej, kluczowe znaczenie ma profilaktyka. Dlatego nie należy zaniedbywać wczesnego wykrywania paradontozy. Komentując tę ​​kwestię, dr Damgaard wyjaśnił: „Problemem jest, gdy paradontoza nie jest diagnozowana i leczona na czas, ponieważ nieleczona paradontoza prowadzi do rozległej infekcji i przyspieszonej utraty kości, w której zakorzenione są zęby, a także do rozprzestrzeniania się. bakterii i infekcji z kieszonek zębowych do krwi.”

Dr Damgaard zauważył, że nieleczone przez dłuższy czas zapalenie przyzębia może prowadzić do innych chorób i powodować dodatkowe koszty w innych częściach systemu opieki zdrowotnej. Na przykład DTI niedawno poinformowało o badaniu, które podkreśliło związek między zapaleniem przyzębia a cukrzycą typu 2 i chorobami sercowo-naczyniowymi.

„Nadszedł czas, aby poważnie potraktować paradontozę i podkreślić znaczenie leczenia periodontologicznego”
— Dr Christian Damgaard, Uniwersytet w Kopenhadze

W świetle wyników badacze zasugerowali, że potrzeba więcej badań w celu zbadania wyników leczenia periodontologicznego w codziennej praktyce, aby ocenić skuteczność istniejących systemów opieki periodontologicznej, a także zidentyfikować zarówno bariery, jak i czynniki ułatwiające korzystanie z opieki stomatologicznej w kraj.

Opieka periodontologiczna a nierówności społeczne

W badaniu nie zbadano powodów nieregularnych wizyt u dentysty. Dr Damgaard zauważył jednak, że Dania zajmuje wysoką pozycję w porównaniu z innymi krajami europejskimi, jeśli chodzi o dobry stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży, ale nie dotyczy to osób dorosłych i seniorów. Według niego tę rozbieżność w stanie zdrowia jamy ustnej można wytłumaczyć kosztami leczenia, ponieważ pacjenci stomatologiczni, którzy ukończyli 18 lat, muszą płacić 60% wizyt u dentysty i opłaty za leczenie w Danii, a tylko pozostałe 40% pokrywa dotacje państwowe. „Pacjenci periodontologiczni w Danii ponoszą stosunkowo duże wydatki na opiekę periodontologiczną” – zauważył dr Rosing.

Ponadto dr Damgaard wyjaśnił, że nierówności społeczne w opiece dentystycznej są nadal dużym problemem w kraju i że osoby o wyższych dochodach częściej odwiedzają dentystę. „Najbardziej zmarginalizowani obywatele to także ci, którzy mają największe problemy dentystyczne i ci, którzy na ogół nie chodzą do dentysty” – skomentował i zauważył, że aby rozwiązać ten problem, wszyscy w Danii powinni mieć równy dostęp do opieki dentystycznej. i właściwe leczenie stomatologiczne. „Nadszedł czas, aby poważnie potraktować paradontozę i podkreślić znaczenie leczenia przyzębia” – podsumował.

W podobnym badaniu opublikowanym przez Dental Tribune International naukowcy zbadali stan uzębienia i częstotliwość profilaktycznych wizyt stomatologicznych u dorosłych Duńczyków w okresie 30 lat. Odkrycia wskazują, że Duńczycy wykazują obecnie ogromną poprawę w swoich zachowaniach związanych ze zdrowiem jamy ustnej. Mniej osób cierpi z powodu całkowitej utraty naturalnych zębów i wzrasta liczba wizyt profilaktycznych u dentysty. Jednak nadal istnieją nierówności społeczne w zakresie zdrowia zębów w populacji.

Badanie zatytułowane „Periodontal care attendance in Denmark in 2012–2016—a nationwide register-based study” zostało opublikowane w Internecie 9 listopada 2021 r. w Acta Odontologica Scandinavica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-