Dental Tribune Poland

Wiek i rasa mogą mieć wpływ na częstość wizyt u dentysty

By Dental Tribune Poland
August 31, 2020

Dobre zdrowie jamy ustnej jest coraz częściej uznawane za niezbędny element zdrowego starzenia się. Jest to ściśle związane z ogólnym stanem zdrowia i jakością życia, a regularne kontrole stanu uzębienia mogą zapobiegać chorobom jamy ustnej i pomagać w utrzymaniu zdrowia. Jednak nowe badania sugerują, że regularne wizyty u dentysty stanowią wyzwanie dla wielu Amerykanów, zwłaszcza osób starszych, mniejszości rasowych i etnicznych oraz populacji imigrantów.

Badanie, prowadzone przez naukowców z New York University Rory Meyers College of Nursing i University of Hawai´i w Mānoa, wykazało, że wizyty u dentysty znacznie spadły po osiągnięciu przez dorosłych 80 lat. Podkreślono także różnice w wizytach dentystycznych u dorosłych w USA uwzględniając rasę i kraj urodzenia, stwierdzając, że imigranci oraz mniejszości rasowe i etniczne rzadziej korzystają z opieki. Do przeszkód w opiece dentystycznej należy brak dostępu do wysokiej jakości opieki stomatologicznej, niewielka świadomość znaczenia zdrowia jamy ustnej, bariery językowe i brak ubezpieczenia stomatologicznego.

Przebadano łącznie 20 488 uczestników różnych ras i grup etnicznych, w tym 17 661 urodzonych w USA i 2 827 osób urodzonych za granicą. Ponad 70% dorosłych odwiedzało dentystę w ciągu ostatnich dwóch lat, ale odsetek ten znacznie spadł po przekroczeniu osiemdziesiątego roku życia. Dorośli urodzeni w USA wszystkich ras i grup etnicznych częściej odwiedzali dentystę (71%) niż imigranci (62% ). Różnica w opiece między dorosłymi urodzonymi w USA a imigrantami zmniejszała się wraz z wiekiem, co sugeruje, że wiek mogą z czasem przyczynić się do zmniejszenia różnic w zdrowiu jamy ustnej. Naukowcy odkryli również, że czarni i latynoscy dorośli mieli niższe wskaźniki korzystania z usług niż dorośli biali i że chociaż wskaźniki korzystania z usług spadały wraz z wiekiem dla wszystkich grup, wskaźniki spadku dla białych dorosłych były niższe niż w innych grupach.

Badanie zatytułowane “Racial/ethnic disparities in dental service utilization for foreign-born and U.S.-born middle-aged and older adults", opublikowano w Research on Aging.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International