Dental Tribune Poland

Dodatek stosowany w pastach do zębów i gumie do żucia może mieć negatywny wpływ na zdrowie

By Dental Tribune Poland
August 20, 2019

Nanocząsteczki dwutlenku tytanu (E171), powszechnego dodatku do żywności, który znajduje się w ponad 900 produktach spożywczych, w tym w gumie do żucia, a także w niektórych lekach i pastach do zębów, mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi – wynika z ostatniego badania. Wnioski te skłoniły ekspertów do wezwania do wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów i szerszej dyskusji na temat dodatków do żywności.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Sydney wykazało, że E171 ma wpływ na mikroflorę jelitową i upośledza niektóre jej funkcje. Może to powodować choroby zapalne jelit lub raka jelita grubego. Dr Wojciech Chrzanowski, prof. nadzw. z University of Sydney Nano Institute powiedział: „Istnieje coraz więcej dowodów na to, że ciągła ekspozycja na nanocząsteczki dwutlenku tytanu ma wpływ na skład mikroflory jelit, a ponieważ mikroflora jelit jest strażnikiem naszego zdrowia, wszelkie zmiany jej funkcji mają wpływ na ogólny stan zdrowia”.

W 2017 r. francuskie stowarzyszenie ochrony środowiska „Agir pour l'Environnement” badało skład 408 past do zębów i znalazło E171 w 271 pastach do zębów, 25 biopastach do zębów i 29 pastach do zębów dla dzieci. Teraz, po ANSES, francuska agencja ds. Żywności, Bezpieczeństwa Środowiska i Higieny Pracy opublikowała analizę 25 nowych badań toksyczności E171 stwierdzając, że brakuje danych naukowych na temat jego szkodliwości, ale zaleca stosowanie znanych alternatyw. Francuski rząd planuje wprowadzić całkowity zakaz stosowania tego dodatku od 2020 r.

Wg autorów australijskich badań, rosnąca liczba demencji, chorób autoimmunologicznych, przerzutów nowotworów, egzemy, astmy i autyzmu należą do rosnącej liczby chorób związanych z narażeniem na nanocząstki E171. Mówiąc o wynikach i ich znaczeniu dla rządu australijskiego, naukowcy stwierdzili, że konsumpcja E171 powinna być lepiej kontrolowana przez organizacje odpowiedzialne za kwestie żywnościowe społeczeństwa.

Badanie zatytułowane „Wpływ dodatku do żywności, dwutlenku tytanu (E171), na interakcje mikroflory jelitowej z gospodarzem” zostało opublikowane 14 maja 2019 r. na łamach Frontiers in Nutrition.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International