Wykorzystanie Kwestionariusza Mocnych Stron i Trudności do przewidywania zachowania dzieci podczas pierwszej wizyty u dentysty

Search Dental Tribune

Wykorzystanie Kwestionariusza Mocnych Stron i Trudności do przewidywania zachowania dzieci podczas pierwszej wizyty u dentysty

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Kairze wykazało, że co najmniej 8–10% dzieci w wieku poniżej 5 lat doświadcza klinicznie istotnych i upośledzających problemów ze zdrowiem psychicznym. (Zdj.: No-Te Eksarunchai/Shutterstock)

GIZA, Egipt: Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Kairze miało na celu identyfikację cech psychologicznych u dzieci za pomocą behawioralnego kwestionariusza mocnych stron i trudności (SDQ) przed ich pierwszym leczeniem stomatologicznym. Odkryli silną korelację między całkowitymi wynikami trudności a zachowaniem dziecka i doszli do wniosku, że identyfikacja zaburzeń psychicznych pomaga dentystom w planowaniu i zapewnianiu bardziej skutecznego leczenia pediatrycznego.

Grupę badaną stanowiło 128 dzieci w wieku od 4 do 7 lat, które przechodziły pierwsze leczenie stomatologiczne w trybie ambulatoryjnym w klinikach podyplomowych w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Publicznej Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Kairze. Opiekunowie wypełniali SDQ przed leczeniem stomatologicznym, a zachowanie dzieci oceniano za pomocą skali oceny zachowania Frankla.

Wyniki SDQ wykazały, że nieco ponad jedna piąta badanej próby miała problemy emocjonalne lub problemy z zachowaniem (odpowiednio 22,7% i 20,0%), a 9,5% miało problemy z nadpobudliwością i rówieśnikami. Problemy społeczne wykryto w 2,4%. Stwierdzono, że problemy emocjonalne częściej występowały wśród dziewcząt (69,0% w porównaniu z 31,0% wśród chłopców), a problemy z zachowaniem częściej wśród chłopców (80,0% w porównaniu z 19,2% wśród dziewcząt). Według skali Frankla, 8,6% całej badanej grupy było skrajnie ujemnych, 22,7% ujemnych, 44,5% dodatnich, a 24,2% skrajnie dodatnich.

Naukowcy napisali: „Wykryto silną negatywną korelację między wynikiem atrybutu emocjonalnego, wynikiem atrybutu zachowania, wynikiem atrybutu nadpobudliwości i zachowaniem dziecka. Stwierdzono również silną ujemną korelację między wynikiem internalizacji i eksternalizacji a zachowaniem dziecka. Całkowity wynik trudności wykazał bardzo silną negatywną korelację z zachowaniem dziecka”.

Omawiając wyniki, naukowcy stwierdzili, że ocena rozwoju i stanu emocjonalnego dziecka umożliwia dentystom skuteczniejsze planowanie i przeprowadzanie leczenia stomatologicznego. Powiedzieli, że znaczenie wczesnego wykrywania problemów behawioralnych u dzieci jest dostrzegane na całym świecie, ale w krajach rozwijających się brakuje badań dotyczących psychiatrycznych zaburzeń wieku dziecięcego.

„Wysoka częstość występowania zaburzeń psychicznych, zwłaszcza w krajach rozwijających się, jest silnie związana z problemami zdrowotnymi i rozwojowymi młodych ludzi, takimi jak niski poziom wykształcenia, przemoc, niedożywienie i zły stan zdrowia somatycznego” – napisali.

Naukowcy powiedzieli, że badanie dowiodło, że co najmniej 8–10% dzieci w wieku poniżej 5 lat doświadcza klinicznie istotnych i upośledzających problemów ze zdrowiem psychicznym oraz że wyniki badania potwierdziły te z poprzednich badań, które donosiły o ogólnoświatowym rozpowszechnieniu problemów psychiatrycznych wśród dzieci w wieku poniżej 5 lat. od 10% do 20%. „Dzieci z tymi problemami, a także ich rodziny, doświadczają cierpienia i mogą bardzo cierpieć. Wykazują również upośledzenie w wielu dziedzinach, w tym w leczeniu stomatologicznym” – powiedzieli naukowcy.

Pomimo silnej korelacji stwierdzonej w badaniu między całkowitymi wynikami trudności a zachowaniem dzieci, naukowcy stwierdzili, że potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić, że kwestionariusz jest odpowiedni do przewidywania zachowania u wszystkich dzieci.

Badanie zatytułowane “Assessment of child psychological attributes using strength and difficulties questionnaire for prediction of child behavior at first dental visit: A cross-sectional study” zostało opublikowane w Internecie 8 kwietnia 2022 r. w BDJ Open.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement