DT News - Poland - Zalecenie WHO dotyczące noszenia masek ochronnych

Search Dental Tribune

Zalecenie WHO dotyczące noszenia masek ochronnych

Fot.: Hank Williams/Pixabay

śro. 15 kwietnia 2020

ratować

Noszenie masek medycznych jest jednym ze środków zapobiegawczych, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób wirusowych układu oddechowego, w tym COVID-19. WHO pozostawia jednak w gestii władz danego kraju rekomendowanie lub nie noszenia masek przez osoby zdrowe.

WHO opracowało wytyczne dotyczące strategii ochrony osobistej przed zakażeniem i zachorowaniem na COVID-19. Nie ma obecnie dowodów na to, że noszenie maski (medycznej lub innej) przez osoby zdrowe może zapobiec zakażeniu wirusami układu oddechowego, w tym COVID-19. Zalecenie noszenia masek może jednak zostać wydane przez władze na podstawie analizy ryzyka zachorowania, dostępności masek, kosztów i zysków społecznych.

Osoby z objawami powinny:

- nosić maskę medyczną, izolować się i zasięgnąć porady lekarza, gdy tylko poczują się źle. Objawy mogą obejmować: gorączkę, zmęczenie, kaszel, ból gardła i trudności w oddychaniu. Należy zauważyć, że wczesne objawy u niektórych osób zakażonych COVID-19 mogą być bardzo łagodne;

- należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zakładania, zdejmowania i usuwania masek medycznych;

- przestrzegać wszystkich dodatkowych środków zapobiegawczych, w szczególności higieny rąk i utrzymywania fizycznej odległości od innych osób.

Maski medyczne powinny być zarezerwowane dla pracowników ochrony zdrowia. Używanie masek medycznych w społeczności może stwarzać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, zaniedbując inne niezbędne środki ochrony, takie jak higiena rąk i dystans fizyczny.

Pracownicy ochrony zdrowia powinni:

- nosić maskę medyczną podczas wchodzenia do pokoju, w którym przyjmowani są pacjenci z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19,

- podczas pracy w warunkach, w których występują procedury generowania aerozolu należy nosić maski FFFP2, N95 lub maski o wyższych standardach bezpieczeństwa.

Uwaga: maski z bawełny nie są uważane za odpowiednie do ochrony pracowników opieki zdrowotnej.

Celem prewencji przez zakażeniem należy:

- unikać większych grup ludzi i zamkniętych, zatłoczonych przestrzeni;

- utrzymywać fizyczną odległość co najmniej 1 m od innych osób, w szczególności od osób z objawami oddechowymi (np. kaszel, kichanie);

- często wykonywać czynności związane z higieną rąk, używając środków na bazie alkoholu (jeśli ręce nie są wyraźnie brudne) lub mydła i wody, gdy ręce są wyraźnie brudne;

- zakrywać nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką higieniczną podczas kaszlu lub kichania, usuwać chusteczkę natychmiast po użyciu i umyć ręce;

- powstrzymać się od dotykania ust, nosa i oczu.

W przypadku każdego rodzaju maski odpowiednie jej użycie i usuwanie jest niezbędne, aby zapewnić ich skuteczność i uniknąć wzrostu transmisji.

Instrukcja WHO:

  1. Ostrożnie umieścić maskę, upewniając się, że zakrywa ona usta i nos i zawiązać tak, aby zminimalizować wszelkie przerwy między twarzą a maską.
  2. Unikać dotykania maski podczas jej noszenia.
  3. Zdejmować maskę za pomocą odpowiedniej techniki: należy nie dotykać przedniej części maski, ale odwiązać ją od tyłu.
  4. Po usunięciu lub za każdym razem, gdy zużyta maska ​​zostanie przypadkowo dotknięta, należy oczyścić ręce za pomocą środków na bazie alkoholu lub mydła i wody (jeśli ręce są wyraźnie brudne).
  5. Wymienić maskę, gdy tylko stanie się wilgotna na nową czystą, suchą maskę.
  6. Nie należy ponownie używać masek jednorazowych.
  7. Maseczki jednorazowego użytku należy usuwać po każdym ich użyciu.

Osoby objawowe odwiedzające placówki ochrony zdrowia powinny:

- nosić maskę medyczną podczas oczekiwania na TRIAGE oraz podczas transportu w obrębie obiektu;

- nie nosić maski medycznej, gdy są izolowana w jednym pomieszczeniu, ale zakrywać usta i nos podczas kaszlu lub kichania jednorazowymi chusteczkami papierowymi; chusteczki należy odpowiednio zutylizować, a ręce umyć.

źródło: www.who.int, www.pts.net.pl

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement